• Հայ
 • Рус
 • Eng

ՈւԳԸ պատմություն

Երևանի պետական բժշկական համալսարանի Ուսանողական գիտական ընկերությունը հիմնադրվել է 1947թ.: Ստանձնելով բազմաբովանդակ և բազմաբևեռ գործունեություն, ՈՒԳԸ-ին շատ կարճ ժամանակահատվածում հաջողվել է գրավել ուսանողների, պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ադմինիստրացիայի ուշադրությունը: Իր աշխատանքի 65 տարիների ընթացքում ՈւԳԸ-ն ձգտել է ուսանողության ուշադրության կենտրոնում պահել գիտական գործունեությունը և նպաստել է նրան, որ երկար տարիներ ուսանողական գիտությունը եղել է բարձր մակարդակի վրա: Վերջին 10-ամյակում, կապված մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոնների հետ, ավելի քիչ հնարավորություններ են ընձեռնվում ուսանողական գիտական գործունեության զարգացման համար: Սակայն այս փաստը ետ չի պահել ՈւԳԸ աշխատակազմին բոլոր հասանելի միջոցներով պահել գիտական գործունեությունը ուսանողության հետաքրքրությունների շրջանակներում:

ԵՊԲՀ ՈւԳԸ-ը առաջնորդվում է կանոնադրությամբ, որը քննարկվել է ԳՀԿ գիտակոորդինացիոն խորհրդի կողմից ՝ԵՊԲՀ գիտական գծով պրոռեկտորի և Ուսանողական խորհրդարանի նախագահի առաջարկությամբ և իրավական ուժ է ստացել ԵՊԲՀ ռեկտորի հրամանով:

ԵՊԲՀ ՈւԳԸ-ն ունի հիերախիկ կառուցվածք: Ընկերությունը ղեկավարում է ընկերության նախագահը, ով ընտրվում է համաձայն կանոնակարգի: Ընկերության փոխնախագահը և նախագահի տեղակալը ընտրվում են նախագահի կողմից և հաստատվում է ընկերության ընդհանուր նիստի ժամանակ: Ընկերության քարտուղարը ընտրվում է ընկերության նիստի ժամանակ առաջարկված թեկնածուներից փակ քվեարկության միջոցով: Նախագահի օգնականը (օգնականները) ոչ պարտադիր պաշտոն է, կարող է ստեղծվել անհրաժեշտության դեպքում՝ նախագահի նախաձեռնությամբ: Ընկերության նախագահի, նախագահի տեղակալի և քարտուղարի գործառույթները և պարտականությունները ամրագրված են ընկերության կանոնակարգով: Նախագահի օգնականի (ների) պարտականությունները որոշվում են նախագահի կողմից: Ընկերության գիտական գործունեությունը առաջնորդվում և ղեկավարվում է գիտական ղեկավարի կողմից, իսկ կազմակերպչականը՝ Ուսանողական խորհրդարանի նախագահի կողմից:

ԵՊԲՀ ՈւԳԸ հիմնական գործառույթներն են.

 • Տաղանդավոր ուսանողների բացահայտում և ընդգրկում ՈւԳԸ-ի գործունեության մեջ:
 • Գիտական աշխատանքների իրականացում ԵՊԲՀ ամբիոններում:
 • Գիտական միջոցառումների (գիտաժողովներ, սեմինար-քննարկումներ, ֆորումներ և այլն) կազմակերպում՝ դրանց մեջ ներգրավելով նաև այլ ԲՈւՀ-երի ուսանողների:
 • Գիտաբժշկական տեղեկատվության տրամադրում միջազգային գիտաժողովների և կոնֆերանսների մասին:
 • Գիտական հոդվածների տպագրում հայկական և արտասահմանյան գիտական ամսագրերում:
 • Գիտական խմբերում և տարբեր գիտական ծրագրերում ուսանողների ընդգրկում:
 • Այլ գիտական կենտրոնների և ուսանողական հաստատությունների հետ կապերի հաստատում և տեղեկատվության փոխանակում:

 

Նախագահները `

Շանթ Գրիգորյան 1999-2000թթ.

Գեորգի Նազարյան 2000-2002թթ.

Կոնստանտին Ենկոյան 2002-2003թթ.

Արամ Խաչատրյան 2003-2004թթ.

Մարիաննա Գևորգյան 2004-2005թթ.

Անահիտ Ղազարյան 2005 -2006թթ.

Դավիթ Արազյան 2006-2007թթ.

Նարեկ Վերանյան 2007-2008թթ.

Նարեկ Քամալյան 2009-2011թթ.

Խաչիկ Պետրոսյան 2011-2012թթ.

Գարիկ Եգանյան 2012-2013թթ.

Մարիամ Մովսիսյան 2014-2017թթ.

Սենիկ Մատինյան - 2017թ․- առ այսօր:

 

Վերջին 5 տարիների ընթացքում ՈւԳԸ-ը կազմակերպել և մասնակցել է տարբեր բնույթի բազում միջոցառումների՝ սկսած գիտականից, վերջացրած հասարակական և մշակույթայինով: Ընկերության նպատակն է ստեղծել բարենպաստ միջավայր տաղանդավոր ուսանողների համար ինչպես գիտական, այնպես էլ հանգստի և հասարակական ակտիվ գործունեության համար:

Կազմակերպած միջոցառումների շարքից հատուկ ուշադրության են արժանի ներամբիոնական կոնֆերանսները: Սրանք ռեֆերատիվ աշխատանքների վրա հիմնված կոնֆերանսներ են, որոնք ունեն ուսանողության առավել մեծ ներգրավվածություն և նպատակ ունեն ինչպես ամրապնդելու ուսանողների գիտելիքները տվյալ առարկայից, այնպես էլ առաջացնելու սեր գիտության հանդեպ: Այս կոնֆերանսները նպաստում են նաև ուսանողի մոտ ինտուիտիվ մտածելակերպի, բանավոր խոսքի, նյութի որոնման և մշակման արվեստների ձևավորմանը և զարգացմանը, որն անչափ կարևոր է բժիշկ կոչմանը արժանի լինելու համար: Կարելի է ասել, որ ներամբիոնական կոնֆերանսները ուսանողի առաջին քայլն են դեպի գիտության աշխարհ:

Պարբերաբար կազմակերպվող տարբեր ակտուալ, հետաքրքիր և ուսամնական ծրագրից դուրս թեմաների վերաբերյալ կոնֆերանսները առավել կարևոր են համալսարանի ուսանողության մեծ զանգվածների հետ գիտական լեզվով շփվելու համար: Այս կոնֆերանսների նպատակներն են համալսարանի ուսանողությանը և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին ներկայացնել բժշկական բնագավառի նորարարությունները, ուղղությունները, որոնց մասին չեն խոսվում ուսումնական ծրագրի ընթացքում և առօրյա կյանքում: Վառ օրինակներ են ծառայում կոնֆերանսները նվիրված էներգոինֆորմացիոն բժշկությանը, ոչ ավանդական բժշկության այլ ձևերին և մեթոդներին, 21-րդ դարի հետազոտման առաջատար ուղղություն դարձած ցողունային բջիջներին, ապագայի տենոլոգիաներ հանդիսացող և ներկայումս մասամբ կիրառվող նանոտեխնոլոգիաներին և նանոբժշկությանը և այլն: Ի դեպ արդեն 3 տարի է, ինչ ԵՊԲՀ ՈւԳԸ-ն հատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում նանոբժշկությանը և նույնիսկ քայլեր է ձեռնարկում համասարանի ուսումնական ծրագրում այս ուղղվածույթյամբ դասեր մտցնելու ուղղությամբ: Պլանավորվում է նաև սկսել որևէ հետազոտական աշխատանք այս բնագավառում, որպես պիլոտային ծրագիր, որը կնպաստի բնագավառի առավել լավ ներդրմանը համալսարանի առօրյա կյանքում:

Վերջին 5 տարիների ընթացքում հատկապես ակտիվացել են համագործակցությունները միջբուհական մակարդակում: Այս ասպարեզում մենք ունեցել ենք էական առաջխաղացումներ ինչպես բժշկակենսաբանական, այնպես էլ այլ մասնագիտական բուհերի և ֆակուլտետների հետ: ԵՊԲՀ ՈւԳԸ-ն այսօր արդեն համագործակցում է ԵՊՀ կենսաբանության և իրավագիտության ֆակուլտետների, ՖԿՀՊԻ-ի, ՀՊԱՀ պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի, ՀՊՃՀ-ի ուսանողական գիտական ընկերությունների հետ: Այս համագործակցությունները փոխշահավետ են և ունեն կայուն հիմք: Առավել հաջողված ենք համարում համագործակցությունը ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի հետ: Համատեղ միջոցառումներից կարելի է նշել կոնֆերանսներ նվիրված էվթանազիայի, տրանսպլանտոլոգիայի, աբորտի բժշկաիրավական հիմախնդիրներին, ինչպես նաև դատախաղեր նվիրված բժիշկ մասնագետի իրավունքներին և պարտականություններին:

Վերջին տարիներին ԵՊԲՀ ՈւԳԸ-ն ակտիվորեն սկսել է զբաղվել միջազգային համագործակցությունների ստեղծմամբ: Առաջին խոշոր քայլը եղավ անդամակցությունը ԱՊՀ երկրների բժշկական բուհերի երիտասարդական գիտական կառույցների ֆեդերացիային: Անդամակցելուց ընդամենը 2 տարի անց, ձեռք բերելով բարձր վստահություն ֆեդերացիայի ղեկավարության կողմից, հյուրըկալեցինք ֆեդերացիայի 9-րդ ամենամյա նիստի մասնակիցներին մեր համալսարանում: Պլանավորվում են նաև մի շարք այլ միջազգային համաձայնագրեր Վրաստանի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և այլ երկրների բժշկական բուհերի միջև:

Ուսանողական գիտական ընկերությունը ետ չմնալով նաև համալսարանի անցուդարձից, ոսանողական խորհրդարանի այլ հանձնաժողովների հետ կազմակերպում է բազում միջոցառումներ, որոնք ուղղված են ուսանողի մոտ գիտական մտածելակերպի և տրամաբանության զարգացմանը և որոշ չափով մեղմում է թեստային համակարգի թողած բացասական հետևանքները: Որպես օրինակ նշենք ուսումնամեթոդական հանձնաժողովի հետ կազմակերպված տարբեր մոդելներով անց կացվող ինտերակտիվ դասախոսութունները, ինտելեկտուալ խաղերը, օլիմպիադաները, ֆորումները և կլոր սեղանները:

2014թ.-ից նոր թափ առավ նաև գիտահետազոտական աշխատանքը:ՈՒԳԸ հետազոտական թիմը ԵՊԲՀ Գիտահետազոտական կենտրոնում իրականացնում է մի շարք աշխատանքներ՝որոնցից հատկապես կարևորվում են իրականացված փորձարկումները՝կապված տզրուկների թքի ռեգեներացիոն պոտենցիալի ուսումնասիրության հետ, մի շարք վարքային թեստերի ցիրկադային և տարիքային ռիթմերի ուսումնասիրություն,իմունոմորֆոլոգիական և իմունոֆերմենտային հետազոտությունններ:Աշխատանքները ինտենսիվ շարունակվում են:

Սոցիալական միջոցառումները շատ կարևոր են մեզ համար, քանի որ մենք գտնում ենք, որ բժիշկը մասնագետ լինելուց առավել պետք է լինի հասարակության լիարժեք անդամ հանդիսացող բանական մարդ: Այս միջոցառումներից առավել կարևորում են 2 միջբուհական գիտաժողովները, նվիրված Հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին: Անշուշտ կարևոր են նաև մասնակցությունները ծխախոտի օգտագործման, թմրամոլության, ՁԻԱՀԻ, ալոհոլամոլության դեմ պայքարի արշավներին, բարեգործական ակցիաներին և այլն: Ապագայի պլաններից է նաև բժշկական հանրամատչելի հանդեսի ստեղծումը, որը նախատեսված կլինի հասարակության լայն խավերի համար: Հուսով ենք, որ այս ծրագիրը մեծ սոցիալական հարց կլուծի և կնպաստի հասարակության առողջացմանն ու կենասմակարդակաի և բժշկական կրթվածության բարձրացմանը:

Այսօր ՈՒԳԸ ունի բազմաթիվ չլուծված և ընթացիկ հարցեր, ընկերությունը համառ և նպատակասլաց գնում է առաջ՝ ներգրավվելով իր կազմում բազում շնորհալի, խելացի ու բժշկագիտությանը նվիրված ուսանողների, և օգնում նրանց ընտրել ճիշտ ուղի իրենց մասնագիտական կյանքում: Մենք ունենք մեծ պլաններ, վերականգնելու ուսանողական պրակտիկ գիտությունը և ռեֆերատիվ աշխատանքներից անցնելու գիտական հետազետություններին: Ունենք մեծ ծրագրեր կապված միազգային համագործակցությունների, փոխանակային ծրագրերի և միջազգային լաբորատորիաների սեղծման և զարգացման ուղղությամբ: Հուսով ենք, որ ադմինիստրացիայի հետ պրոդուկտիվ աշխատանքը մոտ ապագայում կբերի տեսնելի արդյունքերի, և մենք կվերականգնենք իրական գիտահետազոտական կառույցի բարի համբավը:

 

ՈՒԳԸ ԼՈԳՈՅԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

SSS YSMU2 թևավոր օձերը` եգիպտական ուրեյները (կրակային օձեր), օգտագործվել են Հին Եգիպտոսում, իսկ ավելի ուշ պատկերվել Հին Հունական աստվածներ Ասկլեպիոսի, Հերմեսի և Դիոնիսի (իմաստության և բժշկության) գավազանների վրա:

3 կարմիր շրջանները խորհրդանշում են արևը, որը ըստ հնագույն դիցաբանության, կազմված է 3 բաղադրիչներից.

 • Միտք
 • Բանական հոգի
 • Ոգի (Աստված)

 

Այս նշանը հանդիպում է նաև բոլոր արիական ազգերի մոտ, Բուդդիզմում և Քրիստոնեության մեջ:

Մուգ կապույտ գույնը իմաստության խորհրդանիշն է:

Ոսկեգույնը խորհրդանշում է հոգին և աստվածային մաքրությունը:

 

ՈւԳԸ Կառուցվածք

Ուսանողական գիտական ընկերությունը հանդիսանում է ՈՒսանողական խորհրդարանի հանձնաժողովներից մեկը: Ընկերությունը ղեկավարում է նախագահը, ով ընտրվում է համաձայն կանոնակարգի: Ընկերության փոխնախագահը և նախագահի տեղակալը առաջադրվում են նախագահի կողմից և հաստատվում ընկերության ընդհանուր նիստի ժամանակ: Ընկերության քարտուղարը ընտրվում է ընկերության նիստի ժամանակ առաջարկված թեկնածուներից՝ փակ քվեարկության միջոցով: Ընկերության նախագահի, փոխնախագահի, նախագահի տեղակալի և քարտուղարի գործառույթները և պարտականությունները ամրագրված են ընկերության կանոնակարգով: Նախագահի օգնականը (օգնականները) ոչ պարտադիր պաշտոն է, կարող է ստեղծվել անհրաժեշտության դեպքում՝ նախագահի նախաձեռնությամբ: Նախագահի օգնականի (ների) այլ պարտականությունները որոշվում են նախագահի կողմից: ՈւԳԸ անդամ կարող է դառնալ յուրաքանչյուր ուսանող՝ ով հետաքրքրված է գիտական աշխատանքով:

ՈՒԳԸ աշխատակազմ

ՈՒԳԸ նախագահ՝
Սենիկ Մատինյան
ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկության 6-րդ կուրսի ուսանող
Կոնտակտային տվյալներ՝

Ինտերնետային էջ

Ֆեյսբուքյան էջ

«Մասնագիտություն». Առողջապահության ոլորտի կաևոր, բայց ոչ «բժշկական» մասնագետները 22.08.2023

23.08.2023
Առողջապահական համակարգի այս մասնագետները բժիշկ չեն, հիվանդին չեն բուժում, բայց առանց իրենց չի կարող արդյունավետ գործել ...