• Հայ
  • Рус
  • Eng

Կարիեսի, նրա բարդությունների, ատամի կարծր հյուսվածքների ոչ կարիեսային ախտահարումների լայն տարածվածությունը կարող է հանգեցնել ատամների վաղաժամ կորստի, ինչպես նաև աղեստամոքսային ուղու օրգանների ախտաբանական վիճակների
զարգացման: Մյուս կողմից, օրգանիզմի օրգանների և համակարգերի հիվանդությունները շատ հաճախ արտահայտվում են բերանի խոռոչում և բացասաբար են ազդում բերանի խոռոչում արդեն առկա ախտահարվածությունների ընթացքի՝ կարիեսի, պարօդոնտի հիվանդությունների, բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի և այլնի վրա:

Տվյալ ձեռնարկում, համաձայն ուսումնական պլանի, շարադրված են թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի հիմնական խնդիրների ժամանակակից մոտեցումները: Հաշվի առնելով ժամանակակից գիտելիքները՝ ձեռնարկում ներկայացված են ատամի կարծր հյուսվածքների ոչ կարիեսային ախտահարումների, կարիեսի, պուլպիտի, պերիօդոնտիտի պատճառագիտության, ախտածնության, ախտորոշման, կլինիկայի, տարբերակիչ ախտորոշման, բուժման և կանխարգելման հիմունքները:
Կարծում ենք, որ ձեռնարկը օգտակար կլինի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի ուսանողների, ինտերների, կլինիկական օրդինատորների և ասպիրանտների համար:

Գլուխ 1

ԱՏԱՄՆԵՐԻ ԿԱՐԾՐ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՉ ԿԱՐԻԵՍԱՅԻՆ ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐ

 

Գլուխ 2

ԱՏԱՄԻ ԿԱՐԾՐ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԱՌԱՋԱՆՈՒՄ ԵՆ ԱՏԱՄԻ ԾԿԹՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ

 

Գլուխ 3

ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՍՊԻՏԱԿԵՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

 

Գլուխ 4

ԱՏԱՄԻ ԿԱՐԻԵՍ

 

Գլուխ 5

ԿԱԿՂԱՆ

 

Գլուխ 6

ԿԱԿՂԱՆԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ (PULPITIS)

 

Գլուխ 7

ՊՈՒԼՊԻՏՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ

 

Գլուխ 8

ՊԵՐԻՕԴՈՆՏ

 

Գլուխ 9

ՊԵՐԻՕԴՈՆՏԻՏՆԵՐ

 

Գլուխ 10

ՊԵՐԻՕԴՈՆՏԻՏՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ

«Մասնագիտություն». Առողջապահության ոլորտի կաևոր, բայց ոչ «բժշկական» մասնագետները 22.08.2023

23.08.2023
Առողջապահական համակարգի այս մասնագետները բժիշկ չեն, հիվանդին չեն բուժում, բայց առանց իրենց չի կարող արդյունավետ գործել ...