• Հայ
  • Рус
  • Eng

«ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ»
ԳԻՏԱՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԳՐԱԽՈՍՎՈՂ ՀԱՆԴԵՍ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄ

Գլխավոր խմբագիր, խմբագրական խորհրդի նախագահ`
պրոֆ., բ.գ.դ. Մուրադյան Ա.Ա. (Երևան, Հայաստան)
Երևանի Մ.Հերացու անվան Պետական Բժշկական Համալսարանի Ռեկտոր, ուրոլոգիայի և անդրոլոգիայի ամբիոնի վարիչ,
հեռ՝ (+374)10540505
էլ.փոստ՝ rector@ysmu.am 

Գլխավոր խմբագրի տեղակալ, խմբագրական խորհրդի նախագահի տեղակալ`
պրոֆ., կ.գ.դ. Տեր-Մարկոսյան Ա.Ս.  (Երևան, Հայաստան)
Երևանի Մ.Հերացու անվան Պետական Բժշկական Համալսարանի ֆիզիոլոգիայի  ամբիոնի պրոֆեսոր,
հեռ.`(+
374)10 301000(333) 
էլ.փոստ՝ annatermarkosyan@gmail.com 

Պատասխանատու քարտուղար`
դոց., բ.գ.թ. Բայկով Ա.Վ.  (Երևան, Հայաստան)
Երևանի Մ.Հերացու անվան Պետական Բժշկական Համալսարանի  դեղաբանության  ամբիոնի դոցենտ,
հեռ.՝ (+374)10 301000 (301)
էլ.փոստ՝ msejournal@ysmu.am 
 


ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

Ավետիսյան Ս.Ա. (Երևան, Հայաստան)
Երևանի Մ.Հերացու անվ պետական բժշկական համալսարանի ախտաբանական ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի պրոֆ., բ.գ.դ.
հեռ.՝ (+374)11621040,
էլ.փոստ՝ samvelarcruni@mail.com

Ավագյան Տ.Գ.  (Երևան, Հայաստան)
Երևանի Մ.Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի հիստոլոգիայի  ամբիոնի պրոֆ., բ.գ.դ.,
հեռ.՝  (+374)10 301000 (239),
էլ.փոստ՝ avagyantat@gmail.com
 

Բաբլոյան Ա.Ս. (Երևան, Հայաստան)
Երևանի Մ.Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի մանկական վիրաբուժության  ամբիոնի վարիչ, պրոֆ., բ.գ.դ.
հեռ.՝ (+374)60621522,
էլ.փոստ՝ arababloyan@yahoo.com

Ենկոյան Կ.Բ. (Երևան, Հայաստան)
Երևանի Մ.Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի գիտության գծով պրոռեկտոր, կենսաքիմիայի ամբիոնի պրոֆ., կ.գ.դ.
հեռ.՝
(+374)60621490,
էլ.փոստ՝ science@ysmu.am

Էսկանդարյան Հ.Ա. (Լոզան, Շվեյցարիա)
Լոզանի Տեխնոլոգիական Դաշնային ինստիտուտի միկրոկենսաբանության և միկրոտեխնոլոգիայի լաբորատորիայի գիտաշխատող,  PhD.
հեռ.՝ +41 76 786 18 10,
էլ:փոստ՝
alex.eskandarian@epfl.ch 

Հակոբյան Վ.Պ. (Երևան, Հայաստան)
Երևանի Մ.Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի ռեկտորի խորհրդական, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, պրոֆ., բ.գ.դ.,
հեռ.՝  (+374)93503540,
էլ.փոստ՝ hvilen@sci.am

Միրզոյան  Ռ.Ս.  (Մոսկվա, ՌԴ)
ՌԲԳԱ Վ.Վ. Զակուսովի անվան ԳՀԻ ցերեբրովասկուլյար խանգարումների ֆարմակոլոգիայի լաբորատորիայի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՌԴ վաստակավոր գործիչ, ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ
հեռ.՝  +791617460 46,
էլ.փոստ՝ cerebropharm@mail.ru

Մկրտչյան Լ.Ն. (Երևան, Հայաստան)
Երևանի Մ.Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի ախտաբանական անատոմիայի ամբիոնի պրոֆեսոր, բ.գ.դ., ՀՀ Գիտության վաստակավոր գործիչ,
հեռ.՝ (+374)60621339,
էլ.փոստ՝  mln-38@mail.ru   

Մկրտչյան Ս.Լ.  (Ստոկհոլմ, Շվեդիա)
Կարոլինսկա բժշկական համալսարանի ֆիզիոլոգիայի և ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.դ. (PhD),
հեռ.՝  +46 739586763,
Էլ.փոստ՝ Souren.Mkrtchian@ki.se

Նավասարդյան Գ.Ա.  (Երևան, Հայաստան)
Երևանի Մ.Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի ախտաբանական ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր, բ.գ.թ.
հեռ.՝ (+374)60621041,
էլ.փոստ՝ grizeldanaw@yahoo.com

Շաքարյան Ա.Ա. (Երևան, Հայաստան)
Երևանի Մ.Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի մանկական ակնաբուժության ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր, բ.գ.դ.,
հեռ.՝ (+374)11621096,
էլ.փոստ՝ sh_armen@yahoo.com

Շուքուրով Ֆ.Ա.  (Դուշանբե, Տաջիկիստան)
Տաջիկիստանի իբն Սինայի անվան պետական բժշկական համալսարանի ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր,  բ.գ.դ. ՏՀ ԲԳԱ թղթ. անդամ,  
հեռ՝ 
+ 992907903883,
էլ.փոստ՝ fshukurov@yandex.com

Պետրոսյան Ե.  (Օտտավա, Կանադա)
Օտտավայի Հոսպիտալի հետազոտական ինստիտուտի  պրոֆեսորի ասիստենտ, PhD, 
հեռ.՝ +1(647)6488767, 
էլ.փոստ՝ yelena.petrosyan@mail.utoronto.ca

Սահակյան Լ.Ա. (Երևան, Հայաստան)  
Երևանի Մ.Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի դեղագիտական քիմիայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր, մ.գ.դ.,
հեռ՝ 
(+374)11621070 ,  
էլ.փոստ՝ lidasaakyan7@gmail.com

Սիսակյան Հ.Ս. (Երևան, Հայաստան)  
Երևանի Մ.Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի սրտաբանության ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր, բ.գ.դ.,
հեռ.՝
(+374)10288533,
էլ.փոստ՝ sisakyan@doctor.com

Ստեփանյան Ս.Ա. (Երևան, Հայաստան)
Երևանի Մ.Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի վիրաբուժության թիվ 1 ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր, բ.գ.դ.,
հեռ.՝
(+374)11621099,
էլ.փոստ՝ sastepanyan5@gmail.com

Սուքիասյան Հ.Վ.  (Երևան, Հայաստան)
Երևանի Մ.Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի հայոց լեզվի և բժշկական տերմինաբանության  ամբիոնի վարիչ, դոցենտ, բան.գ.թ.
հեռ.՝ 
(+374)60621318,
էլ.փոստ՝ henvs@mail.ru

Տատինցյան Վ.Գ. (Երևան, Հայաստան)   
Մ.Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր, ՀՀ Գիտության վաստակավոր գործիչ,  պրոֆեսոր բ.գ.դ., 
հեռ՝
(+374)11621044 ,
էլ.փոստ՝ 1_tatintsyan@yahoo.com   

Տուրլեյսկի Կ.  (Վարշավա, Լեհաստան)   
Նենսկի Փորձարառական կենսաբանության ինստիտուտի, Մոլեկուլային և բջջային նյարդակենսաբանության լաբորատորիայի պրոֆեսոր
հեռ.՝ +(22) 589 23 26,
էլ.փոստ՝  k.turlejski@nencki.gov.pl


Սրբագրիչներ`

Հարությունյան Ա.Ս.  (Երևան, Հայաստան)
հեռ.՝ +(374) 91365175,
էլ.փոստ՝  anna_harutunyan@yahoo.com

Մարդիյան Մ.Ա. (Երևան, Հայաստան)
հեռ.՝ +(374) 91373731,
էլ.փոստ՝  Mardian_21@hotmail.com


Համակարգչային ձևավորող-օպերատոր`

Աղաջանյան Ա.Ս.  (Երևան, Հայաստան)
հեռ.՝ +(374) 91508016,
էլ.փոստ՝  arshaviras@gmail.com 


Էլեկտրոնային հասցե՝ msej@ysmu.am

Հեռախոս՝ (+374) 10582532, (+374) 10301000 (456)

«Մասնագիտություն». Առողջապահության ոլորտի կաևոր, բայց ոչ «բժշկական» մասնագետները 22.08.2023

23.08.2023
Առողջապահական համակարգի այս մասնագետները բժիշկ չեն, հիվանդին չեն բուժում, բայց առանց իրենց չի կարող արդյունավետ գործել ...