• Հայ
  • Рус
  • Eng

«Դասախոսն ուսանողի աչքերով» հետազոտության ազդեցությունը ԵՊԲՀ-ում իրականացվող գործընթացների վրա

Կենտրոնի ղեկավարի զեկույցը 2018.pdf

Ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի 2017-2018 ուս. Տարվա բազմաբաղադրիչ գնահատման համակարգի վերաբերյալ հարցման արդյունքները

Ավարտական ատեստավորում 2018.pdf

ԴՈւԱ 2017-2018 1-ին կիսամյակ.pdf

ԴՈւԱ 2016-2017 1-ին կիսամյակ.pdf

Ավարտական ատեստավորում 2017.pdf

ԴՈւԱ 2016-2017 2-րդ կիսամյակ.pdf

ԴՈւԱ 2014-2017 համեմատական.pdf

Գիտելիքների գնահատման բազմաբաղադրիչ համակարգի վերաբերյալ նախնական տվյալներ.pdf

Գիտելիքների գնահատում.pdf

Դասախոսությունների ազատականացում և գնահատման նոր համակարգեր. դասախոսներ.pdf

Դասախոսությունների ազատականացում և գնահատման նոր համակարգեր. ուսանողներ.pdf

ԵՊԲՀ կրթության որակի հիմնահարցերը.pdf

Հավատարմագրում.pdf

Ախտաբանական անատոմիայի ամբիոնում փորձարկված գիտելիքների գնահատման մոդելի վերաբերյալ ուսանողների կարծիքը

«Հիգիենա և էկոլոգիա» առարկայից մնացորդային գիտելիքների գնահատման արդյունքները

ԵՊԲՀ կրթության որակի գնահատման և ապահովման կենտրոնի 2013-2014թթ գործունեության հաշվետվություն

Շրջանավարտների շրջանում անցկացրած հարցման արդյունքները.pdf

II-րդ կուրսում գիտելիքների գնահատման համակարգում կիրառված ընթացիկ առաջադիմության գնահատման բաղադրիչի վերաբերյալ ուսանողների կարծիքը

Հավատարմագրման գործընթացի համատեքստում կրթության որակի ապահովման հիմնահարցերը և դրանց լուծման ուղիները

«Մասնագիտություն». Առողջապահության ոլորտի կաևոր, բայց ոչ «բժշկական» մասնագետները 22.08.2023

23.08.2023
Առողջապահական համակարգի այս մասնագետները բժիշկ չեն, հիվանդին չեն բուժում, բայց առանց իրենց չի կարող արդյունավետ գործել ...