• Հայ
  • Рус
  • Eng

ԵՊԲՀ գնումների բաժինը ձևավորվել է 2011 թվականին:

Բաժնի հիմնական գործառույթը ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքին համապատասխան համալսարանի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռք բերումն է: Վերոհիշյալ գործառույթի իրականացման նպատակով բաժինը ռեկտորի հրամաններով սահմանված պատասխանատու ստորաբաժանումների կողմից ներկայացված ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքին համապատասխանող գնման հայտերի հիման վրա կազմակերպում է մրցույթներ, կնքում պայմանագրեր՝ եռամսյակային կտրվածքով լիազոր մարմնին ներկայացնելով իրականացված գնումների վերաբերյալ հաշվետվություններ: Բաժնի աշխատանքի արդյունքում ընդլայնվում է գնման գործընթացների մասնակիցների շրջանակը, ինչի հետևանքով  մասնակիցների միջև առաջանում է մրցակցություն, և, որպես հետևանք, պահանջված ապրանքը, աշխատանքը կամ ծառայությունը ձեռք է բերվում տվյալ պահին շուկայում գործող նվազագույն գնով:

Համալսարանի կողմից հայտարարվող մրցույթներին, հրապարակվող արձանագրություններին կարող եք ծանոթանալ procurement.am կայքից:

Բաժնի պետ՝ Ռուբեն Եգանյան

«Մասնագիտություն». Առողջապահության ոլորտի կաևոր, բայց ոչ «բժշկական» մասնագետները 22.08.2023

23.08.2023
Առողջապահական համակարգի այս մասնագետները բժիշկ չեն, հիվանդին չեն բուժում, բայց առանց իրենց չի կարող արդյունավետ գործել ...