• Հայ
 • Рус
 • Eng

Նպատակը

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ստորաբաժանումների, հետազոտական խմբերի և աշխատակիցների կողմից իրականացվող գիտահետազոտական գործունեության զարգացումը, գիտական նախագծերի մրցունակության ապահովումը, միջազգային համագործակցությանն ինտեգրումը, դրամաշնորհային ծրագրերի ներգրավումը և համակարգումը ի նպաստ գիտության երիտասարդացմանն ու միջազգայնացմանը:

Գործունեությունը

ԵՊԲՀ ֆակուլտետների, ամբիոն­նե­րի, գիտական ստորաբաժանումների, ինչպես նաև գիտակոորդինացիոն խորհրդի, փորձա­գի­տա­կան հանձնաժողովների, երիտասարդ գիտնականների խորհրդի և ուսանողական գիտա­կան ընկերության գործունեության համա­կարգում:


Խնդիրները

Գիտական աշխատանքների կազմակերպում

 • ԵՊԲՀ ամբիոնների գիտական նախագծերի մշակման և հաստատման կազմակերպում,
 • ԵՊԲՀ գիտահետազոտական կենտրոնի գործունեության աջակցություն և հետազոտական ծրագրերի համակարգում
 • ԳԿԽ և փորձագիտական հանձնաժողովների աշխատանքների կազմակերպում,
 • ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ տարբեր մրցությներով շահած և ՀՀ պետբյուջեից ֆինանսավորվող ծրագրերի կատարման գործընթացի համակարգում` նախագծերի հայտերի, ընթացիկ և ամփոփիչ հաշվետվությունների կազմակերպում:
 • գիտական հաշվետվությունների հավաքագրում և վերլուծության կազմակերպում,
 • գիտական սեմինարների և աշխատաժողովների կազմակերպում,
 • գիտական միջոցառումների, դասախոսությունների, և այլ աշխատաժողովների կազմակերպում,
 • մրցունակ գիտական նախագծեր կազմելու գործում աջակցություն և մրցույթներին մասնակցության կազմակերպում ու համակարգում:
 • «Հաստատության գիտական անձնագիրը» ծրագրային փաթեթի կառուցման աշխատանքների համակարգում:
 • բժշկական համալսարանի` հետազոտական համալսարանի կարգավիճակ ստանալու հեռանկարային ծրագրի մշակում և իրականացման փուլերի կազմակերպում,

Գիտաբժշկական տեղեկատվության ապահովում

 • գիտաբժշկական գործունեության տեղեկատվական հոսքի ապահովում,
 • գիտական գործունեության մասին տեղեկատվական հոսքի կառավարում:
 • միջազգային պարբերականներում հոդվածների հրապարակմանն աջակցություն:
 • համալսարանի աշխատակիցների գիտական ձեռքբերումների մասին տեղեկատվության ապահովում:
 • էլեկտրոնային հասցեների դինամիկ բազայի շահագործում,
 • գիտաբժշկական գրականության նպատակային փնտրման աջակցություն,
 • գիտական թեզերի տեխնիկական ձևակերպման գործընթացներին աջակցություն,
 • վիճակագրական մեթոդների ընտրության և կիրառման հարցերում աջակցություն:

Գիտական կադրերի պատրաստում և որակավորում

 • ասպիրանտների և հայցորդների հետ նախապատրաստական աշխատանքի կազմակերպում,
 • ասպիրանտուրայի ընդունելության քննությունների կազմակերպում,
 • կրթության 3-րդ աստիճանի կրթական ծրագրերի կազմակերպում,
 • կրեդիտային դասընթացների կազմակերպում,
 • ընթացիկ և ամփոփիչ ատեստավորման, որակավորման քննությունների կազմակերպում,
 • գիտական թեմաների, ատենախո­սու­թյունների թեմաների քննարկման, փոր­ձա­քննության և հաստատման գործընթացի կազմակերպում:

Գրանտային ծրագրերի աջակցություն

 • ԵՊԲՀ հետազոտական դրամաշնորհային գործընթացի և գիտական համագործակցության աջակցություն:
 • Միջազգային գիտական համագործակցության զարգացման և ընդլայնման համար տեղեկատվական դաշտի ապահովում:
 • Դրամաշնորհային ծրագրերի փնտրում, ստացված տեղեկատվության մշակում և հայտերի առաքում.
  • հետազոտական ծրագրեր,
  • կրթաթոշակային և մասնագիտական հմտությունների խորացման ծրագրեր,
  • գիտաժողովներին և սեմինարներին մասնակցության ծրագրեր,
  • ամառային դպրոցներ և այլ երիտասարդական ֆորումներ,
  • փոխանակային ծրագրեր,
  • բժշկագիտության բնագավառում նվաճումներձեռքբերումներ և այլ նորություններ:
 • «Գիտական միջոցառումներ և երիտասարդ գիտնականների դպրոցներ» գիտական միջոցառումների նախագծերի մշակում, դրամաշնորհների կազմակերպում և ծրագրերի իրականացում:
 • հեռահար դասընթացների, դրամաշնորհների տեղեկատվական սեմինարների կազմակերպում:

Անհրաժեշտ ձևաթղթեր 

 

«Մասնագիտություն». Առողջապահության ոլորտի կաևոր, բայց ոչ «բժշկական» մասնագետները 22.08.2023

23.08.2023
Առողջապահական համակարգի այս մասնագետները բժիշկ չեն, հիվանդին չեն բուժում, բայց առանց իրենց չի կարող արդյունավետ գործել ...