• Հայ
  • Рус
  • Eng

«ԵՐԵՎԱՆԻ Մ.ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

ԵՊԲՀ գիտական խորհուրդը ձևավորվում է համալսարանի կանոնադրության համապատասխան և հանդիսանում է համալսարանի ուսումնական, մեթոդական, գիտական, հետազոտական գործունեությունը համակարգող և կարգավորող կոլեգիալ կառույց, որի լիազորությունների ժամկետը 5 տարի է:

Գիտական խորհրդի լիազորությունների շրջանակում ընդունված որոշումները պարտադիր են Համալսարանի աշխատողների և սովորողների համար: Խորհրդի անդամների ընդհանուր թիվն առավելագույնը 80 է, նվազագույնը՝ 50:

Գիտական խորհրդի նախագահն ի պաշտոնե Համալսարանի ռեկտորն է: Գիտական խորհրդի քարտուղարը նշանակվում է ռեկտորի կողմից:

Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա առաջին գիտական խորհրդի նիստին հաստատվում է գիտական խորհրդի տարեկան հիմնական աշխատանքային պլանը: Նիստերը, որպես կանոն, գումարվում են ուսումնական տարվա յուրաքանչյուր ամիսը մեկ անգամ: Խորհրդում ընդունված որոշումները, կանոնակարգի համաձայն, սահմանված ժամկետում տեղադրվում են համալսարանի պաշտոնական կայքում:

Գիտական խորհրդի կազմը՝ pdf տարբերակով

«Մասնագիտություն». Առողջապահության ոլորտի կաևոր, բայց ոչ «բժշկական» մասնագետները 22.08.2023

23.08.2023
Առողջապահական համակարգի այս մասնագետները բժիշկ չեն, հիվանդին չեն բուժում, բայց առանց իրենց չի կարող արդյունավետ գործել ...