• Հայ
  • Рус
  • Eng

 

 

ԳՀԿ

Նեյրոգիտության լաբորատորիա

Վիվարիում (Կենդանանոց)

Թանգարան

 

 

ԳՀԿ

Գիտահետազոտական ստորաբաժանումների նպատակը

Համալսարանի գերակա ուղղություններով լաբորատոր, մեթոդական և համալիր սկզբունքներով հիմնարար և կիրառական գիտական հետազոտությունների իրականացում:

Փորձարարական և կլինիկալաբորատոր հետազոտության արդիական եղանակների յուրացում և ներդրում:

Խնդիրները

  • Համալսարանի ամբիոնների աշխատակիցներին, գիտական խմբերին, ասպիրանտներին, հայցորդներին և ուսանողներին` ինքնուրույն և ԳՀԿ-ի հետ համատեղ գիտական հետազոտություններ անցկացնելու համար աշխատանքային պայմանների ապահովում և գիտական խորհրդատվական օգնության տրամադրում:
  • ԳՀԿ բազայի վրա կլինիկական օրդինատորների և ուսանողների ինքնուրույն գիտական խմբերի ստեղծում` տեսական և գործնական բժշկության առավել արդիական ուղղություններով գիտական հետազոտություններ կատարելու նպատակով:
  • ԳՀԿ համապատասխան ստորաբաժանումներում ուսանողների հետ գիտագործնական պարապմունքների անցկացում` հետազոտական սարքավորումների օգտագործման տեխնիկայի և հետազոտության ժամանակակից մեթոդների յուրացման նպատակով:
  • Գիտաշխատողների որակավորում, վերապատրաստման և մասնագիտական հմտությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում:

ԵՊԲՀ ԳՀԿ միավորները (լաբորատորիաները և խմբերը)

  • Մորֆոլոգիական հետազոտությունների լաբորատորիա
  • Իմունոֆերմենտային հետազոտությունների լաբորատորիա
  • Շրջակա միջավայրի, հիգիենայի և թունաբանության լաբորատորիա

 

ԳՀԿ տնօրեն՝ Արտո Զիլֆյան

Հեռ: +37460 621273, ext. 2-73

Էլ.հասցե: science@ysmu.am

 

 

Նեյրոգիտության լաբորատորիա

Պատմություն

21.06.2016թ. ԵՊԲՀ հոգաբարձուների թիվ 16 որոշմամաբ ԳՀԿ կենսաքիմիայի և կենսաֆիզիկայի հետազոտությունների լաբորատորիաները միավորվել և անվանվել են նեյրոգիտության լաբորատորիա:

15.01.2020 թ. ԵՊԲՀ հոգաբարձուների թիվ 2 որոշմամաբ նեյրոգիտության լաբորատորիան հաստատվել է առանձին կառուցվածքով:

Նեյրոգիտության լաբորատորիայի հետազոտությունները հանդիսանում են ԵՊԲՀ գերակա ուղղություն:

Սկիզբ

«Մասնագիտություն». Առողջապահության ոլորտի կաևոր, բայց ոչ «բժշկական» մասնագետները 22.08.2023

23.08.2023
Առողջապահական համակարգի այս մասնագետները բժիշկ չեն, հիվանդին չեն բուժում, բայց առանց իրենց չի կարող արդյունավետ գործել ...