• Հայ
  • Рус
  • Eng

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

Գիտատեղեկատվական գրախոսվող հանդես

 ISSN 1829-1775

Լույս է տեսնում 2009-ից:  

Պարբերականությունը՝ 2 համար տարեկան:

Անվճար հիմունքներով հրատարակում է տեսական և կլինիկական բժշկության, բարձրագույն ու հետբուհական բժշկական կրթության բնագավառի գիտական և տեղեկատվական հոդվածներ՝  հայերեն, անգլերեն և  ռուսերեն:

Հանդեսը ներառված է ՀՀ ԲՈԿ-ի՝ թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցուցակում: 


Էլ. հասցեն՝ msej@ysmu.am

Հեռ՝ (+374) 010 301000


Պարբերականի էլեկտրոնային համարները

Արխիվ

Խմբագրական խորհրդի կազմում ներառված են ՀՀ և արտերկրների բժշկագիտության առաջատար ներկայացուցիչներ:  

 


Խմբագրական կազմ եվ խմբագրական խորհուրդ 


Հրատարակվող նյութերին ներկայացվող պահանջները


Գրախոսման ընթացակարգ  


 

Պարբերականի էլեկտրոնային համարները