• Հայ
  • Рус
  • Eng

Ռազմաբժշկական

Պատմական ակնարկ

ԵՊԲՀ-ի ռազմաբժշկական ֆակուլտետը ստեղծվել է 1994 թ. մայիսի 19-ի ՀՀ կա­ռա­վա­րության. թիվ 232 որոշմամբ ԵՊԲՀ-ում գործող բուժծառայության կազմա­կերպ­ման և էքս­տրե­մալ բժշկության ամբիոնի հիման վրա:

ԵՊԲՀ ՌԲՖ-ի հիմնադրման հարցում և վերո­հիշյալ որոշումը կյանքի կոչելուն անուրանալի է այն տա­րի­նե­րին ՀՀ Պաշտպանության նախարար Ս.Ա. Սարգսյանի, ՀՀ Առողջապահության նախարար Ա.Ս. Բաբլոյանի և ՀՀ Բարձրագույն կրթու­­թյան նախա­րար Վ. Գնունու ավանդը:

Պատմական ակնարկ

ԵՊԲՀ-ի ռազմաբժշկական ֆակուլտետը ստեղծվել է 1994 թ. մայիսի 19-ի ՀՀ կա­ռա­վա­րության. թիվ 232 որոշմամբ ԵՊԲՀ-ում գործող բուժծառայության կազմա­կերպ­ման և էքս­տրե­մալ բժշկության ամբիոնի հիման վրա:

ԵՊԲՀ ՌԲՖ-ի հիմնադրման հարցում և վերո­հիշյալ որոշումը կյանքի կոչելուն անուրանալի է այն տա­րի­նե­րին ՀՀ Պաշտպանության նախարար Ս.Ա. Սարգսյանի, ՀՀ Առողջապահության նախարար Ա.Ս. Բաբլոյանի և ՀՀ Բարձրագույն կրթու­­թյան նախա­րար Վ. Գնունու ավանդը:

Ֆակուլտետի գործառույթում մեծ է եղել ՀՀ ՊՆ ռազմաբժշկական վարչության պետ, բ/ծ գնդապետ Բ.Ն. Հարությունյանի և ԵՊԲՀ ռեկտոր, ակադեմիկոս Վ.Պ. Հակոբ­յա­նի դերը:

ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական ֆակուլտետը ղեկավարել են՝ բ/ծ գնդապետ Ս.Ս. Եղիկ­յա­նը (1994-97թթ.), բժշկ. գիտ. թեկ., բ/ծ մայոր Մ.Հ. Թումանյանը (1997-98 թթ.), բժշկ. գիտ. թեկ., դո­ցենտ, բ/ծ գնդա­պետ Ա.Վ. Ղազարյանը (1998-04 թթ.), բժշկ. գիտ. թեկ., դո­­ցենտ, բ/ծ փոխգնդապետ Դ.Ս. Մխիթարյանը (2004-2008 թթ.), բժշկ. գիտ. դոկ­տոր, պրոֆեսոր Ս.Գ. Գալստյանը (2011 թ.-ից առ այսօր):

ԵՊԲՀ ՌԲՖ-ի առաջին դասախոսներն են եղել` բ/ծ գնդապետներ Տ.Ա. Տեր-Ավե­տիկ­յա­նը, Մ.Գ. Մարգարյանը, Ս.Գ. Գալստյանը, Ա.Ա. Ավագյանը, բ/ծ փոխգնդապետներ Լ.Պ. Ար­տի­­շչևը, Գ.Մ. Սարկիսովան, փոխգնդապետ Ֆ.Ս. Մուրադյանը, բ/ծ կապիտան Կ.Վ. Խա­չուն­­ցը, բ/ծ ավագ լեյտենանտ Ռ.Հ. Մեհրաբյանը, դոցենտներ Է.Ա. Հակոբյանը, Գ.Գ. Վար­դան­­յանը: Նրանց միահամուռ ջանքերով է կազմակերպվել ուսում­նա­կան գործ­ըն­թա­ցը:

ՌԲՖ-ի ընդունելությունը 1994-1995 թթ.-ին իրականացվել է` ուսա­նող­ներ հա­վա­քագ­րելով ԵՊԲՀ բուժա­կան, ման­կա­բու­ժա­կան և սան-հիգիենիկ ֆակուլտետների 5-րդ կուրսերից, իսկ 1996 թ-ին` առաջին կուրսից:

եՊԲՀ-ի ռազմաբժշկական ֆակուլ­տետն ունեցել է 453 շրջանավարտ, որոնցից 30-ն ավարտել են գե­րա­զանցության դիպլոմով: Նրանց մեծ մասն այսօր ծառայում են տարբեր զորամասերում, կենտրոնական կլինիկական զին­վո­րա­կան և կայազորային հոս­պի­տալ­նե­րում, ՀՀ ԶՈՒ ռազմաբժշկական վարչությունում, ինչպես նաև ռազմաբժշկական ֆակուլ­տե­տում` որպես զորամասերի բուժծառայության և բուժկետերի պետեր են, բժիշկ-մասնագետներ, դասախոսներ ՀՀ ԶՈՒ ռազ­մա­բժշ­կա­կան վարչության բաժինների սպաներ և ավագ սպաներ:

ՌԲՖ-ում պահեստազորի սպայի ծրագրով ռազմական և ռազմաբժշկական կրթու­թյուն ստանում են նաև ԵՊԲՀ մյուս ֆակուլտետների ուսանողները, ինչպես նաև կլի­նի­կա­կան օրդիանատորները:

ՌԲՖ-ի կուրսանտներն ուսուցման ընթացքում անցնում են նաև կլինիկական պրակ­տիկա ՀՀ ՊՆ կենտրոնական կլինիկական զինվորական և Երևանի կայազորային հոս­պիտալում, զորային ստաժավորում` ՀՀ ԶՈՒ սահմանամերձ զորամասերում և ուսում­նամարտավարական հավաքներ` ուսումնական զորամասերում, մասնակցում են ՀՀ ԶՈՒ ռազմա­բժշկական ծառայության զորավարժություններին և ՆԱՏՕ-ի և ՀԱՊԿ կողմից կազմակերպված հավաքներին:

Ներկայումս ֆակուլտետում ծառայում են բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր՝ 1, բժշկական գիտությունների դոկտոր՝ 1, բժշկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ` 2, բժշկական գիտությունների թեկնածուներ` 6, թեկնածուական ատե­նա­խո­սության վրա են աշ­խատում` 2 դասախոս:

Ֆակուլտետի սպայական, դասախոսական կազմն ու կուրսանտներն ակտիվորեն մաս­նակցում են ԵՊԲՀ-ի հասարակական կյանքին: ՌԲՖ-ն ստեղծել և կազմավորել է զոհ­­ված բժիշկ-ազատա­մար­տիկ­նե­րին նվիրված լսարան: Ռազմահայրենասիրական մի­ջո­­ցա­ռումների շրջանակներում կուրսանտներն այցելություններ են կատարում Եռա­բլուր, Մայր Հայաստան հուշահամալիրներ:

Կարդալ ավելին
Փակել

Ռազմաբժշկական ֆակուլտետի ամբիոններն և ցիկլերը

Ռազմաբժշկական ֆակուլտետն ունեցել է բժշկական ծառայության կազմակերպման և մարտավարության ռազմադաշտային վիրաբուժության և ռազ­մա­դաշ­տային թերապիայի ամբիոններ, համազորային պատրաստության, ռազմական հիգիենայի ու ռազմական համաճա­րա­կա­բանության, ռազմական թունաբանության, ճառագայթաբանության և բժշկական պաշտ­­պանության և արտակարգ իրավիճակների բժշկության ցիկլեր:

Ներկա պահին ֆակուլտոտւմ գործում են բժշկական ծառայության կազմակերպ­ման և մարտավարության, արտակարգ իրավիճակների բժշկության և ռազմական թունաբանության, ռազմադաշտային վիրաբուժության, ռազ­մա­դաշ­տային թերապիայի ամբիոնները և համազորային պատրաստության ցիկլը: Բժշկական ծառայության կազմակերպ­ման և մարտավարության, արտակարգ իրավիճակների բժշկության և ռազմական թունաբանության ամբիոններն ու համազորային պատրաստության ցիկլը տեղակայված են ԵՊԲՀ վարչական մասնաշենքում, իսկ ռազմադաշտային վիրաբուժության, ռազ­մա­դաշ­տային թերապիայի ամբիոնները ` ՀՀ ՊՆ կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում:

 


2017-2018 ուս. տարվա ավարտական պետական քննական հարցաշարեր

Ֆակուլտետի կազմում գործում է 5 ամբիոն