Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

News

New Year’s message of the Rector of Yerevan State Medical University


Dear Friends,

New Year’s Eve is a key event to summarise every initiative undertaken in the past year and hope for achieving those we planned, yet didn’t execute. The coming year also enables each of us reflect on the future undertakings recalling what has been achieved in the passing year.

Read more...
 

Գիտական խորհրդի նիստ

27.12.2012

2012թ.-ի դեկտեմբերի 26-ին տեղի ունեցավ համալսարանի գիտական խորհրդի նիստը: Գիտական խորհուրդը լսեց և քննարկեց ԵՊԲՀ միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր Ե.Ս. Սահակյանի «Համալսարանի միջազգային համագործակցությունը վերջին 5 տարիների ընթացքում և զարգացման հեռանկարները» թեմայով զեկուցումը:

Read more...
 

Պարգևատրվեցին ուսանողական խորհրդարանի կողմից

21.12.2012

Ս/թ դեկտեմբերի 18-ին ԵՊԲՀ-ում տեղի ունեցավ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ուսանողական խորհրդարանի հիմնադրման և հետագա քսան տարիների ընթացքում զարգացման գործում ավանդ ներդնողների պարգևատրման արարողությունը: ԵՊԲՀ ՈՒԽ 20-ամյակի հոբելյանական ոսկե հուշամեդալով պարգևատրվեցին ակադեմիկոս Վիլեն Հակոբյանը, պրոֆեսորներ Գոհար Քյալյանը, Դերենիկ Դումանյանը, Սամվել Ավետիսյանը, Միքայել Նարիմանյանը:

Read more...
 

New Rector elected in Yerevan State Medical University

18.12.2012
On 17 of December, 2012, the Governing Board of Yerevan State Medical University convened a meeting at the University, which was chaired by Mr. Armen Ashotyan, Minister of Education and Science of the Republic of Armenia.
Read more...
 
Page 128 of 128

Find us on Facebook