Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

News

Yerevan State Medical University recognised by the Medical Board of California

18.05.2013

Yerevan State Medical University is recognised by a number of medical boards abroad and this time it has been officially recognised by the Medical Bard of California, U.S. Those graduates of YSMU having been matriculated in the academic programme conducted in Armenian are now eligible to apply for a California Postgraduate Training Authorization Letter or a California Physician’s and Surgeon’s Certificate.

Read more...
 

Էլեկտրոնային դասագրքեր

14.05.2013

Այսուհետ «Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի», «Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի պրոպեդևտիկայի», «Սիրտանոթային համակարգի հիմնադրույթների», «Մանկաբուժության», «Ներքին հիվանդությունների պրոպեդևտիկայի», «Թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի պրոպեդևտիկայի», «Շուրջատամնաբանություն» դասագրքերը հասանելի են էլեկտրոնային տարբերակով:

Read more...
 

The Electronic Resources of Thomson Reuters Already Available

02.05.2013

From now on the researchers will have access to a bunch of resources of Thomson Reuters Web of Knowledge system (http://webofknowledge.com) in the webinar room of Science and Information Technologies Department of YSMU. This was reached as a result of YSMU’s membership to the ASNET scientific-informational consortium.

Read more...
 

Eleni Theocharous was awarded a medal in YSMU

25.04.2013

Yesterday professor Eleni Theocharous, head of the Armenia-European Union friendship group, pediatric surgeon, was awarded a first level medal in the Yerevan State Medical University.

Read more...
 
Page 124 of 128

Find us on Facebook