Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

ՆՀԲՀ - Հատոր 8, No. 1, 2014

pdf-icon

Խուդավերդյան Ա.Յու, Ենգիբարյան Ա.Ա., Վարդանյան Շ.Ա., Մաթևոսյան Հ.Շ., Կարալյան Զ.Ա.
ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՆԷԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ (բրոնզե և երկաթե դարաշրջանների նյութերի հիման վրա)

pdf-icon

Գեմիլյան Մ.Բ., Գևորգյան Ն.Հ., Հակոբյան Գ.Ս.
ԼՅԱՐԴԻ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ. ԱՂԻՔԱՅԻՆ ՊԱՏՆԵՇԻ ԴԵՐԸ

pdf-icon

Մինասյան Ա.Մ., Գարեգինյան Ն.Ա.
ՄԻԿՐՈԱԼԲՈՒՄԻՆՈՒՐԻԱՆ ՈՐՊԵՍ ԿԱՐԴԻՈՌԵՆԱԼ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

pdf-icon

Ազնաուրյան Ա.Վ., Սահակյան Ն.Ա., Սիմոնյան Լ.Յու.
ԻՄՄՈԲԻԼԻԶԱՑԻՈՆ ՍԹՐԵՍԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՏԱՈՒՐԻՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ՍՐՏԱՅԻՆ ՌԻԹՄԻ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ՎԵՐՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ԿՈՐԻԶԻ ՄՈՐՖՈՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՐԱ

pdf-icon

Աղաջանովա Ե.Մ., Մկրտչյան Լ.Ն., Զիլֆյան Ա.Վ., Ավագյան Ս.Ա.
ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԻՊԻ ՇԱՔԱՐԱԽՏՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԱՐՅԱՆ ԻՄՈՒՆԿՈՄՊԵՏԵՆՏ ԲՋԻՋՆԵՐՈՒՄ ԻԼ-2 ԵՎ ԻԼ-10 ՍԻՆԹԵԶԻ ԷՄԲՐԻՈՆԱԼ ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ՄՈԴՈՒԼՅԱՏՈՐ-ԿԱԽՅԱԼ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ ԷՖԵԿՏԸ

pdf-icon

Բաբանինա Ա.Ա., Կուբիշկին Ա.Վ., Երմոլա Յու.Ա., Չեգոդար Դ.Վ., Յուրկովա Ի.Ն., Ֆեդոսով Մ.Ի.
ՈՉ ՍՊԵՑԻՖԻԿ ՊՐՈՏԵԻՆԱԶԱՆԵՐԻ ԵՎ ԱԶԱՏ-ՌԱԴԻԿԼԱԼԱՅԻՆ ՕՔՍԻԴԱՑՄԱՆ ՊՐՈՑԵՍՍՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՆԱՆՈԿԵՆՍԱԱՐԾԱԹԻ ԼՈՒԾՈՒՅԹԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՄԲ, ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՊԵՐԻՏՈՆԻՏԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

pdf-icon

Հարությունյան Հ.Ա., Սահակյան Գ.Վ., Պողոսյան Գ.Ա., Սողոմոնյան Ա.Ն., Արծրունի Գ.Գ.
ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ ՈՒ ՃԱՐՊԵՐԻ ՕՔՍԻԴԱՑՄԱՆ ՍԵՌԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

pdf-icon

Հարությունյան Լ.Ս.
ԱՐԳԱՆԴԻ ՎԶԻԿԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆ ՈՒ ՀԵՌԱՎՈՐ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

pdf-icon

Լախնո Ի.Վ.
ՊՏՂԻ ԿԵՆՍԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՈՐ ՏՐՈՊՈՏՐՈՊ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ

pdf-icon

Սաթիբալդիեվա Ա., Կարաբաեվ Բ., Մերկ Գ., Վեսել-Էլերման Ս., Օսմոնովա Ա., Նազարեթյան Մ.
ԱՆՎՏԱՆԳ ԵՎ ՈՐԱԿՅԱԼ ԴՈՆՈՐԱԿԱՆ ԱՐՅՈՒՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

 

Find us on Facebook