Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

ՆՀԲՀ - Հատոր 7, No. 4, 2013


ՆԱՄԱԿՆԵՐ

pdf-icon

Մալայան Ա.Ս.
Ս.Վ. ՄԱԼԱՅԱՆԻ ԱՆՎ. ԱԿՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

pdf-icon

Շաքարյան Ա.Ա.
ԵՐԵՎԱՆԻ Մ. ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎ. ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿԼԻՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԿՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

pdf-icon

Օհանեսյան Ռ.O., Եղիազարյան Ն.Բ.
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱԿՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

pdf-icon

Զիլֆյան Ա.Ա.
ԱՉՔԻ ԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ ՆԵՐԶԱՏԱԿԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԽԱՆԳԱՐՄԱՄԲ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԲԱՑԱՆԿՅՈԻՆԱՅԻՆ ԳԼԱՈՒԿՈՄԱՅԻ ՊԱԹՈԳԵՆԵԶԻ ՏԵՂԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԴԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ

pdf-icon

Ջրբաշյան Ն.Մ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԿՈՒՐՈՒԹՅԱՆ ԲԵՐՈՂ ԱԿՆԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ԱԿՆԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԽՈՑԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԹՎԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ

pdf-icon

Վարդանյան Ա.Հ., Նասիբյան Ն.Լ., Շահնազարյան Հ.Գ.
ՆԵՈՎԱՍԿՈՒԼՅԱՐ ԳԼԱՈՒԿՈՄԱՅՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻՆ ԱՎԱՍՏԻՆԻ ԻՆՏՐԱՕԿՈՒԼՅԱՐ ՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ

pdf-icon

Վարդանյան Ա.Հ, Աբգարյան Լ.Վ., Վարդանյան Մ.Ա.
ՑԱՆՑԱԹԱՂԱՆԹԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԵՐԱԿԻ ԹՐՈՄԲՈԶԻ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՄԱԿՈՒԼՅԱՐ ԱՅՏՈՒՑԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ ԱՎԱՍՏԻՆ ՊՐԵՊԱՐԱՏԻ ԻՆՏՐԱՎԻՏՐԵԱԼ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ

pdf-icon

Հովսեփյան Ա.Ն., Մալայան Ա.Ս.
ՑԻՆՆՅԱՆ ԿԱՊԱՆԻ ԶԳԱԼԻ ԿԱՄ ÈԼՐԻՎ ԽԶՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՖԱԿԻԿ ԱՉՔԵՐՈՒՄ ՀԵՏԻՆ ԽՑԻԿԱՅԻՆ ՆԵՐԱԿՆԱՅԻՆ ՈՍՊՆՅԱԿԻ ԾԻԱԾԱՆԱԹԱՂԱՆԹԻ ԱՐՄԱՏԱՅԻՆ ՀԵՆՈՒՄՈՎ ՍԵՎԵՌՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

pdf-icon

Մատինյան Ս.Ի., Վարդանյան Ա.Հ., Կոստանյան Տ.Հ.
ՍԻԼԻԼԻԿՈՆԱՅԻՆ ՅՈՒՂԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ՑԱՆՑԱԹԱՂԱՆԹԻ ԲԱՐԴԱՑԱԾ ՇԵՐՏԱԶԱՏՈՒՄՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄՈՏ

pdf-icon

Բազինյան Լ.Է.
ԿԱՐՃԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ. ԷԹԻՈՊԱԹՈԳԵՆԵԶ ԵՎ ԿLԻՆԻԿԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՈՐՈՇ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

pdf-icon

Գեւորգյան Թ.Ռ.
ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԿՈՀԵՐԵՆՏ ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱՆ ԱՉՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊՐՈՊԵԴԵՎՏԻԿԱՅՈՒՄ

pdf-icon

Աղայան Լ.Դ.
ԲԱՐԴԱՑԱԾ ԿԱՐՃԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱԹՈԳԵՆԵՏԻԿ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ

pdf-icon

Սարգսյան Ի.Ս.
ԱՄԲԼԻՕՊԻԱՅՈՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ ՊԼԵՕՊՏԻԿ ԲՈՒԺՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ

pdf-icon

Զիլֆյան Ա.Ա.
ՀԵՏՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ՍՈՒՐ ՈՒՎԵԻՏՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ

pdf-icon

Մալայան Ա.Ս., Հովակիմյան Ա.Վ., Մարտիրոսյան Ս.Ս.
ՖՈՒՔՍԻ ՈՒՎԵԱԼ ՍԻՆԴՐՈՄԻ ԶՈՒԳԱԿՑՈՒՄԸ ԲԵԽՉԵՏԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ

pdf-icon

Զիլֆյան Ա.Ա., Հարությունյան Ս.Լ.
ԲԱՐԴԱՑԱԾ ԿԱՏԱՐԱԿՏԻ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆ. ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԲԱՐՁՐ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԱՍՏԻԳՄԱՏԻԶՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՏՈՐԻԿ ՆԵՐԱՉՔԱՅԻՆ ՈՍՊՆՅԱԿԻ ԵՎ ԹՈՒԼԱՑՆՈՂ ԼԻՄԲԱԼԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ

 

Find us on Facebook