Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

 • Հայ
 • Рус
 • Eng

Աշխատակազմ


Ղեկավար՝ Էդուարդ Սարգսի Բարսեղյան


Աշխատակազմի ղեկավարը ղեկավարում, պլանավորում, կազմակերպում է աշխատակազմի գործունեությունը, հանձնարարություններ է տալիս աշխատակազմի աշխատողներին և հսկողություն է իրականացնում նրանց գործունեության նկատմամբ:

Աշխատակազմի մեջ են մտնում աշխատակազմի ղեկավարը, աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը, մասնագետները և ռեկտորի կողմից որոշված այլ աշխատողներ:

Աշխատակազմի կառուցվածքում գործում են երեք աշխատանքային խմբեր.

 • «Սննդի սպասարկման, առևտրի, արարողակարգի և միջոցառումների կազմակերպման աշխատանքային խումբ»
 • «Տարածքների վերահսկման խումբ»
 • «Տպագրական աշխատանքային խումբ»

Աշխատակազմի հիմնական խնդիրներն են՝ ապահովել համալսարանի կազմակերպական հարցերի իրականացումը, ռեկտորի հանձնարարությունների կատարումը, ինչպես նաև աշխատակազմի կանոնակարգով հաստատված այլ լիազորություններ:

Աշխատակազմն իր խնիրներին համապատասխան՝ լիազորված է իրականացնելու հետևյալ գործառույթները՝

 • նախապատրաստել ռեկտորի, ռեկտորատի կողմից արձակվող իրավական ակտերի նախագծեր և հայտնել իրավական ակտերի նախագծերի և այլ փաստաթղթերի մասին կարծիք,
 • հետևել մամուլին, իրականացնել համալսարանի կապը ԶԼՄ-ների հետ,
 • կազմակերպել ռեկտորատի նիստի նախապատրաստական աշխատանքները, կազմակերպել ռեկտորատի նիստի մասին ծանուցումը ռեկտորատի անդամներին և համապատասխան ստորաբաժանումներին, ռեկտորին ներկայացնել ռեկտորատի և ռեկտորի կողմից անցկացվող այլ խորհրդակցությունների օրակարգը, որոշումների նախագծերը,
 • ռեկտորի հանձնարարությամբ մշակել համալսարանի գործունեության հետ կապված միջոցառումները և ծրագրերի նախագծերը, ներկայացնել և կազմակերպել դրանց իրականացումը,
 • ներկայացնել առաջարկություններ համալսարանի ռեկտորի հրամանների, որոշումների, հանձնարարականների կատարման վերաբերյալ,
 • ռեկտորի հանձնարարությամբ կազմել ռեկտորին ուղղված փաստաթղթերի մասին եզրակացություններ և առաջարկություններ,
 • կազմակերպել ռեկտորին դիմող քաղաքացիների ընդունելություն, ինչպես նաև վերլուծել նրանց դիմումները, բողոքները և առաջարկությունները, ամփոփել դրանք և ներկայացնել ռեկտորին:

Աշխատակազմի աշխատողներն իրականացնում են աշխատակազմի գործառույթներից բխող աշխատանքներ, կատարում են ռեկտորի, աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությունները:


Աշխատակազմի կանոնակարգը


Հասցե՝
ՀՀ, Երևան 0025, Կորյունի 2, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, վարչական մասնաշենք, 2-րդ հարկ
Հեռախոս՝ 37411 621012, 37411 621015
Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոտերից, այն տեսնելու համար պետք է միացված լինի Javascript-ը , Այս էլ-փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոտերից, այն տեսնելու համար պետք է միացված լինի Javascript-ը

 

Find us on Facebook