Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

ՆՀԲՀ - Հատոր 7, No. 3, 2013


pdf-icon

Գրիգորյան Ս.Վ., Հազարապետյան Լ.Գ.
ԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՍՐՏԵՐԻ ՇՈՂԱՑՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՁԵՎԵՐԻ ԱԽՏԱԾԱԳՄԱՆ ԵՎ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԵԼՔԻ ՎՐԱ

pdf-icon

Գինոսյան Ք.Վ., Բեգլարյան Ա.Ա., Այվազյան Ա.Ա.
ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ԳԱՅԼԱԽՏԻ ԵՎ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ԴՐԱՆՑ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՀԱՄԱԿՑՈՒՄԸ

pdf-icon

Աղաջանովա Ե.Մ.
1-ԻՆ ԵՎ 2-ՐԴ ՏԻՊԻ ՇԱՔԱՐԱԽՏՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄՈՏ ՍԱՂՄՆԱՅԻՆ ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ՄՈԴՈՒԼԱՏՈՐԸ ԸՆԿՃՈՒՄ Է NADPH-ՕՔՍԻԴԱԶԱՅԻ ex vivo ԱՐՏԱԶԱՏՈՒՄԸ ԷՐԻՏՐՈՑԻՏԱՐ ԹԱՂԱՆԹՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՇԻՃՈՒԿԻ ԷՔԶՈՍՈՄՆԵՐԻՑ

pdf-icon

Զելվեյան Պ.Հ., Մաթևոսյան Ա.Կ., Պոդոսյան Գ.Ա. Ուստյան Ց.Դ., Պետրոսյան Ա.Ա., Խանդանյան Գ.Լ., Շուքուրյան Ա.Կ., Սողոյան Ա.Ֆ.
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՉԱՓԱՀԱՍ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԽՌՄՓՈՑԻ ԵՎ ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ԿԱՆԳԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ՀԱՐՑՈՒՄ

pdf-icon

Իլյին Ա.Ի., Փարսադանյան Գ.Գ., Ներսեսյան Ա.Կ.
ՀԱԼՈԳԵՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՈՒԿԼԵԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐԻ ՀԵՏ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՆՇԱՆԱԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

pdf-icon

Սոլոմենչուկ Տ.Ն., Սեմեգեն-Բոդակ Կ.Վ., Սլաբա Ն.Ա., Չնգրյան Գ.Վ., Կլիմկովիչ Օ.Յու.
ՊՐՈԱԹԵՐՈԳԵՆ ՄԵՏԱԲՈԼԻԿ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ՈՉ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ԳԵՆԵԶՈՎ ԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ՔՐՈՆԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ. ՍՏԱՏԻՆՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

pdf-icon

Կիրակոսյան Կ.Է.
ՄԱԿԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ԿԵՂԵՎԻ ԲՆԱԾԻՆ ՀԻՊԵՐՊԼԱԶԻԱ (գրականության ակնարկ)

pdf-icon

Վոլովոդզ Ն. Ն., Մարկոսյան Ռ.L.
ԳԵՆԵՏԻԿՈՐԵՆ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՑԱԾՐԱՀԱՍԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲՈՒԺՄԱՆ ԵՎ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

pdf-icon

Գևորգյան Է.Գ., Թոխունց Կ.Հ.
ԱԴԵՆՈՄԻՈԶԻ ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ՊԱՏԿԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ՓՈՔՐ ԿՈՆՔԻ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ՎԱՐԻԿՈԶ ԼԱՅՆԱՑՄԱՆ ՀԵՏ

pdf-icon

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Տ.Ռ.
ՏԱՐԵՑ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՄՈՏ ՈՒԺԱՅԻՆ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՈԳՆԻՏԻՎ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻ ՎՐԱ

pdf-icon

Զիլֆյան Ա.Ա., Զիլֆյան Ա.Վ.
ՀՈՐՄՈՆԱԼ-ՄԵԴԻԱՏՈՐԱՅԻՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ՇԵՂՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ, ԱՍՈՑԱՑՎԱԾ ԱՉՔԻ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԽՑԻ ՀԵՏ

 

Find us on Facebook