Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

ՆՀԲՀ - Հատոր 7, No. 2, 2013


pdf-icon

Պոմպելլա Ա.
ՕՔՍԻԴԱՏԻՎ ՍԹՐԵՍԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ ՄԱՐԴՈՒ ՊԱԹՈԼՈԳԻԱՅՈՒՄ

pdf-icon

Կատարբաև Ա.Կ., Նավասարդյան Լ.Վ., Քալանթարյան Լ.Գ.
ԱՈՒՏՈԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ՊՈԼԻԳԼԱՆԴՈՒԼՅԱՐ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ. ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՉ ԼԻԱՐԺԵՔ ՀԱՄԱԿՑՈՒՄՆԵՐԸ, ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

pdf-icon

Կուրիննայա Ե.Գ., Կոլեսնիկովա Ե.Վ.
ԼԻՊԻԴՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԼՅԱՐԴԻ ՈՉ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ՃԱՐՊԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՄԲ` ԶՈՒԳԱԿՑՎԱԾ 2-ՐԴ ՏԻՊԻ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏՈՎ ԵՎ ՃԱՐՊԱԿԱԼՄԱՄԲ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՄՈՏ

pdf-icon

Սիդարչուկ Լ.Պ., Գաբորեց Ի.Յու., Սիդարչուկ Ա.Ր., Ուրսուլյակ Յու.Վ., Սոկոլենկո Ա.Ա., Իվաշչուկ Ս.Ի., Բիրյուկ Ի.Գ., Կոստենկո Վ.Վ.
ACE (I/D) ԵՎ eNOS ՊՈԼԻՄՈՐՖ ՀԱՄԱՏԵՂ ԳԵՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐՏԵՐԻԱԼ ՀԻՊԵՐՏԵՆԶԻԱՅՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄՈՏ ՍՐՏԱՄԿԱՆԻ ՁԱԽ ՓՈՐՈՔԻ ՀԻՊԵՐՏՐՈՖԻԱՅԻ ՄՈԼԵԿՈՒԼՅԱՐ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵՋ

pdf-icon

Վոլևոդզ Ն.Ն., Մարկոսյան Ռ.Լ.
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ ԱՃԻ ՀՈՐՄՈՆԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

pdf-icon

Բոյցով Ի.Վ.
ՊՈՒՆԿՏՈՒԱՐ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԱՑՔ ՄԵԹՈԴԻՆ

pdf-icon

Ֆեդոսով Մ.Ի., Կուբիշկին Ա.Վ., Ժուկովա Ա.Ա., Ֆոմոչկինա Ի.Ի.
ՊՐՈՏԵՈԼԻԶԻ ԻՆՀԻԲԻՏՈՐՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱԿԱՕՔՍԻԴԱՆՏՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՌԵՊԵՐՖՈՒԶԻՈՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԻ ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԿՈՌԵԿՑԻԱՅԻ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

pdf-icon

Գալչինսկայ Վ.Յու., Եմելյանով Դ.Վ.
ԼՆԴԵՐԻ ԷՊԻԹԵԼՆԵՐԻ ԿԼԻՆԻԿԱ-ԻՄՈՒՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՈՒՂՂՈՒՄԸ ՍՐՏԻ ԻՇԵՄԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՄԲ ՏԱՌԱՊՈՂ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՄՈՏ, ՈՎՔԵՐ ՏԵՎԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԸՆԴՈՒՆԵԼ ԵՆ ԱՑԵՏԻԼՍԱԼԻՑԻԼԱԹԹՈՒ

pdf-icon

Աստապով Դ.Ա., Իսայան Մ.Վ., Դեմիդով Դ.Պ., Կապուստին Բ.Մ.
ԱՈՐՏԱԼ ԴԻՐՔՈՒՄ ԷՊՈՔՍ ՎԵՐԱՄՇԱԿՎԱԾ ՈՉԿՄԱԽՔԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱՊՐՈԹԵԶՆԵՐԻ ԻՄՊԼԱՆՏԱՑԻԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

pdf-icon

Ջումալիևա Ա.Ա., Աթթոկուրովա Ր.Մ., Սուլայմանովա Չ.Թ.
ՍՏԱՄՈՔՍԻ ԵՎ ՏԱՍՆԵՐԿՈՒՄԱՏՆՅԱ ԱՂԻՔԻ ԽՈՑԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՄԲ ՏԱՌԱՊՈՂՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԿՅԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ

pdf-icon

Ֆրագասսո Գ., Ֆրանչեսկո Մ.
ԹԻՐԱԽՈՒՄ` ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ՀԻՊԵՐՏԵՆԶԻԱ. ՃԻՇՏ ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՀԻՎԱՆԴԻ ՀԱՄԱՐ

 

Find us on Facebook