Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

 • Հայ
 • Рус
 • Eng

Ընդունելություն 2017/2018

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը հայտարարում է 2016/2017 ուսումնական տարվա ընդունելություն հետևյալ մասնագիտություններով`

 1. Բուժական գործ,
 2. Ստոմատոլոգիա,
 3. Ֆարմացիա,
 4. Բուժական գործ զինված ուժերում,
 5. Բուժական գործ (ՊՆ),
 6. Ստոմատոլոգիա (ՊՆ):

Անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրի ուսման տևողությունը ընդհանուր բժշկության և ռազմաբժշկական ֆակուլտետներում 6 տարի է, ստոմատոլոգիական ֆակուլտետում՝ 5 տարի: Բակալավրի որակավորման կրթական ծրագրի ուսման տևողությունը դեղագիտական ֆակուլտետում 4 տարի է:

Համալսարան կարող են դիմել միջնակարգ (լրիվ), միջին մասնագիտական կրթությամբ Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա քաղաքացիները` առանց տարիքի սահմանափակման:

Դիմորդներին իրավունք է վերապահվում իրենց ընտրությամբ միասնական (ընդունելության) քննություններ հանձնելու «Ֆիզիկա» (գրավոր), «Քիմիա» (գրավոր), «Կենսաբանություն» (գրավոր) մրցութային երեք առարկաներից՝ երկուսը:

Ընդունելության քննությունների մրցույթների արդյունքները հաստատվում են հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի որոշմամբ` ըստ ՀՀ կառավարության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2012թ.-ի ընդունելության կարգի:

Դիմորդներն ընդունելության համար ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը.

 1. Դիմում-հայտ (լրացվում է բուհում):
 2. Նախորդ տարիների շրջանավարտները ավարտական փաստաթուղթը ներկայացնում են դիմում-հայտի հետ միասին` մայիսի 5-ից մինչև հունիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում: 2016-2017 ուստարվա շրջանավարտները ներկայացնում են լուսանկարով տեղեկանք դպրոցից՝ տնօրենի կողմից կնքված, իսկ միջնակարգ կրթության ավարտական փաստաթուղթը՝ ատեստատ (բնօրինակները), ներկայացնում են մինչև հուլիսի 10-ը:
 3. 6 լուսանկար (3 x 4 սմ չափսի):
 4. Զինվորական ծառայության առնչության մասին փաստաթղթի պատճեն (զինապարտի կցագրման գրքույկի պատճեն):
 5. Զինվորական գրքույկ և զինվորական կոմիսարիատից տեղեկանք՝ ժամկետային զինվորական ծառայությունն անցած լինելու, ծառայության վայրի և ծառայողական բնութագրի մասին:
 6. Անձը հաստատող փաստաթուղթ, (անձնագիր, նույնականացման քարտ, զինվորական գրքույկ, ծննդյան վկայական, փախստականի վկայական, Հայաստանի Հանրապետության հատուկ անձնագիր, կացության վկայական): Անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի բացակայության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից տրվող՝ անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ:
 7. Արտոնություններից օգտվող դիմորդները ներկայացնում են համապատասխան փաստաթղթեր:
 8. Միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաներ) դիպլոմները:

Դիմումներն ընդունվում են 2017թ.-ի մայիսի 5-ից մինչև հունիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում, իսկ մինչև 2017թ.-ի հուլիսի 31-ը զորացրվող դիմորդներինը և օտարերկրյա քաղաքացիներինը` հունիսի 24-ից հուլիսի 2-ը ներառյալ:

Ընդունելության քննություններն անցկացվում են 2017թ.-ի հունիսի 2-ից մինչև հունիսի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ընդունող հանձնաժողով:

Ընդունող հանձնաժողովի հասցեն` ք. Երևան, 0025, Կորյունի 2, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան:

Հեռախոս՝ (+37460) 62 12 85:

Ընդունող հանձնաժողով

 

Find us on Facebook