Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

Էլեկտրոնային դասագրքեր

14.05.2013

Այսուհետ «Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի», «Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի պրոպեդևտիկայի», «Սիրտանոթային համակարգի հիմնադրույթների», «Մանկաբուժության», «Ներքին հիվանդությունների պրոպեդևտիկայի», «Թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի պրոպեդևտիկայի», «Շուրջատամնաբանություն» դասագրքերը հասանելի են էլեկտրոնային տարբերակով:

Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա
I հատոր

Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա
II հատոր

Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա
III հատոր

Սիրտանոթային համակարգի հիմնադրույթներ

Ներքին հիվանդությունների պրոպեդևտիկա


Մանկաբուժություն

Թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի պրոպեդևտիկա

Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի պրոպեդևտիկա

Շուրջատամնաբանություն

Սինելնիկով.
Մարդու անատոմիայի ատլաս
I հատոր

Սինելնիկով.
Մարդու անատոմիայի ատլաս
II հատոր

Սինելնիկով.
Մարդու անատոմիայի ատլաս
III հատոր

Սինելնիկով.
Մարդու անատոմիայի ատլաս
IV հատոր

Atlas of Human Anatomy. Frank H. Netter, MD

Մ.Ռ.Սապին
Մարդու անատոմիա,
հատոր 1

Ն.Կ. Լիսենկով, Վ.Խ. Բուշկովիչ, Մ.Գ. Պրիվես

Մարդու անատոմիա,
հատոր 2

(download 1.6 GB)

Կ.Թ. Սահակյան
Հյուսվածաբանություն

Ա.Վ. Ազնաուրյան, Կ.Թ. Սահակյան
Ա.Զ. Ազնաուրյան
ԱՏԼԱՍ
Բջջաբանություն, սաղմնաբանություն, ընդհանուր հյուսվածաբանություն

Մասնավոր ախտաֆիզիոլոգիա

Մարդու ֆիզիոլոգիայի հիմունքներ

 

Find us on Facebook