Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

ՆՀԲՀ - Հատոր 7, No. 1, 2013


pdf-icon

Սեկոյան Է.Ս., Սեկոյան Ի.Է.

ՆԵՅՐՈ-ԻՄՈՒՆՈԷՆԴՈԿՐԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԴԵՊՐԵՍԻԱՅԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

pdf-icon

Հարությունյան Հ.Ա., Խաչատրյան Լ.Գ., Սողոմոնյան Ա.Ն., Արծրունի Գ.Գ.

ԱՐՏԱՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍՏԱՏԻԿ ԴԱՇՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՐՅԱՆ ՄԵՋ, ՕՔՍԻԴԱՏԻՎ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ ՎՐԱ

pdf-icon

Սարգսյան Ջ.Ս., Մինասյան Ա.Լ., Ազնավուրյան Ա.Վ., Մելիքսեթյան Ի.Բ., Չավուշյան Վ.Ա., Ավագյան Զ.Է., Սարգսյան Վ.Հ.

ՆՍՏԱՆՅԱՐԴԻ ՃՄԼՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՊԱՐԱԹԻՐՈԻԴ ՀՈՐՄՈՆԻ, ՊՐՈԼԻՆՈՎ ՀԱՐՈՒՍՏ ՊԵՊՏԻԴԻ (PRP-1) ԵՎ ՄԻՋԻՆԱՍԻԱԿԱՆ NAJA-NAJA OXIANA ԿՈԲՐԱՅԻ ԹՈՒՅՆԻ ՊՐՈՏԵԿՏԻՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

pdf-icon

Խուդավերդյան Դ.Ն., Ավետիսյան Կ.Ա., Չավուշյան Վ.Ա., Սարգսյան Վ.Հ., Սարգսյան Ջ.Ս.

ՊԱՐԱԹԻՐՈԻԴԷՔԹՈՄԻԱՅԻ ԵՆԹԱՐԿՎԱԾ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ԴՐԴԻՉ ԵՎ ԴԵՊՐԵՍԻՎ ՍԻՆԱՊՍԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՂՆՈՒՂԵՂԻ ՇԱՐԺԻՉ ՆԵՅՐՈՆՆԵՐՈՒՄ ՀԻՊՈԿԱԼՑԵՄԻԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅՈՒՄ

pdf-icon

Խուդավերդյան Դ.Ն., Ավետիսյան Կ.Ա., Չավուշյան Վ.Ա., Սարգսյան Վ.Հ., Սարգսյան Ջ.Ս.

ՊԱՐԱԹԻՐՈԻԴԷՔԹՈՄԻԱՅԻ ԵՆԹԱՐԿՎԱԾ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ԴՐԴԻՉ ԵՎ ԴԵՊՐԵՍԻՎ ՍԻՆԱՊՍԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՂՆՈՒՂԵՂԻ ՇԱՐԺԻՉ ՆԵՅՐՈՆՆԵՐՈՒՄ ՀԻՊՈԿԱԼՑԵՄԻԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅՈՒՄ

pdf-icon

Կոլեսնիկով Ե.Վ.

ԼՅԱՐԴԻ ՈՉ ԱԼԿՈՀՈԼՈԱՅԻՆ ՃԱՐՊԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՄՈՏ ՍԻՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆ ՌԻՍԿԻ ԳԵՆԵՏԻԿ ՆԱԽԱՏՐԱՄԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԵՏԱԲՈԼԻԿ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

pdf-icon

Ժելեզնյակովա Ն.Մ.

ՀՈՒՄՈՐԱԼ ՌԵԱԿՑԻԱՅԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՔՐՈՆԻԿ ՊԱՆԿՐԵԱՏԻՏՈՎ ԵՎ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑՈՂ ԽՑԱՆՎԱԾ ՔՐՈՆԻԿ ԹՈՔԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՄՈՏ

pdf-icon

Եսայան Լ.Կ.

ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉՈՒՄ ԹԹՎԱՀԻՄՆԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

pdf-icon

Մանուկյան Ն.Վ.

«Արմենիկում» պատրաստուկի արդյունավետության եվ անվտանգության ուսումնասիրությունը մարզիկների մոտ

pdf-icon

Զիլֆյան Ա.Վ., Ավագյան Ս.Ա., Վարդանյան Շ.Ա., Անանյան Ա.Հ., Բաբայան Ա.Է. Կիրակոսյան Գ.Վ.

ՁՈՒՍՊԱՅԻՆ ՀԵՂՈՒԿԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑԻ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՄԱՀՎԱՆ ՎԱՂԵՄՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

pdf-icon

ՖԱՆԱՐՋՅԱՆ Ռ.Վ., ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Մ.Կ., ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Տ.Կ.

ԾԱՆՐ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ԳԱՆԳՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԵՎ ՈՂՆԱՇԱՐ-ՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔԻ ՓՈՒԼԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄԸ

 

Find us on Facebook