Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

ՆՀԲՀ - Հատոր 6, No. 4, 2012


pdf-icon

Թորգոմյան Ա.Լ, Խուդավերդյան Ա.Դ., Սարոյան Մ.Յու., Ղամբարյան Հ.Կ., Խուդավերդյան Դ.Ն.

ՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՊՐԵՆԱՏԱԼ ՍԹՐԵՍԸ ՈՐՊԵՍ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՎՆԱՍՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ

pdf-icon

Գալոյան Ա.Ա., Դուրգարյան Ա.Ա., Սիմոնյան Ռ.Մ., Բաբայան Մ.Ա., Շիրինյան Վ.Ս., Մաթևոսյան Մ.Բ., Սեֆերյան Թ.Ե., Ալեքսանյան Ս.Ս., Սիմոնյան Մ.Ա.

ՊՐՈԼԻՆՈՎ ՀԱՐՈՒՍՏ ՊՈԼԻՊԵՊՏԻԴ ԳԱԼԱՐՄԻՆԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵՏԱՂԱՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՐԱ` ԼԻՊՈՊՈԼԻՍԱԽԱՐԻԴՈՎ ԵՎ ՄԵՏԻՑԻԼԻՆ-ԿԱՅՈՒՆ STAPHYLOCOCCUS AUREUS–ՈՎ ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ՕՔՍԻԴԱՏԻՎ ՎՆԱՍՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

pdf-icon

Աղաջանովա Ե.Մ., Մկրտչյան Լ.Ն., Զիլֆյան Ա.Վ., Ավագյան Ս.Ա.

ԻՄՈՒՆԱԷՆԴՈԿՐԻՆ ԷՄԲՐԻՈՆԱԼ ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ՄՈԴՈՒԼՅԱՏՈՐԻՑ ԿԱԽՅԱԼԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՆԵՐԶԱՏԱԿԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐՆ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ՄՈՏ, ՍՏՐԵՊՏՈԶՈՏՈՑԻՆ ԻՆԴՈՒԿՑՎԱԾ ՇԱՔԱՐԱԽՏԻ ՄՈԴԵԼՈՎ

pdf-icon

Գորդաձե Ն.Գ., Կակաբաձե Մ.Շ., Քավթիաշվիլի Ք.Գ., Քիրվալիձե Ի.Գ., Կորդզաիա Մ.Է., Սիխարուլիձե Ի.Տ.

ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՈՒՌՈՒՑՔԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԵՎ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

pdf-icon

Կիրակոսյան Կ.Է., Քոչարյան Տ.Շ., Ուռումյան Ս.Ս.

ՀԱՅԱԶԳԻ ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԶՈՒՅԳԵՐԻ ԱՆՊՏՂՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

pdf-icon

Չիչոյան Ն.Բ., Դումանյան Կ.Հ., Մողրովյան Ա.Վ., Պողոսյան Կ.Ա.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԲԵՐ ՄԱՐԶԵՐԻՑ ՄԹԵՐՎԱԾ ԽՆԿԱԾԱՂԻԿ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆԻ (ORIGANUM VULGARE L.) ԽՈՏԻ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՋԵՐՄԱԷՄԻՍԻՈՆ ՄԵԹՈԴՈՎ

pdf-icon

Բրսիկյան Ն.Ա., Անդրիասյան Լ.Հ., Բադալյան Գ.Ռ., Հարությունյան Ա.Վ., Պետրոսյան Ա.Մ., Ղազարյան Վ.Վ.

ԴԵՆՏԻՆԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԽՑԱՆՄԱՆ ԶԱՆԳՎԱԾԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՊԱՅԱՆՆԵՐՈՒՄ ՏԱՐԲԵՐ ՀԻՊՈՍԵՆՍԻՏԻՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

pdf-icon

Զիլֆյան Ա.Վ., Անանյան Ա.Գ., Վարդանյան Շ.Ա., Բաբայան Ա.Է., Ավագյան Ս.Ա., Կիրակոսյան Գ.Վ.

ԹԹՎԱՅԻՆ և ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՖՈՍՖԱՏԱԶԱՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐԸ ՁՈՒՍՊԱՀԵՂՈՒԿՈՒՄ ՈՐՊԵՍ ՄԱՀՎԱՆ ՎԱՂԵՄՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ.

pdf-icon

Ավագյան Ս.Ա., Զիլֆյան Ա.Վ, Կիրակոսյան Գ.Վ., Վարդանյան Շ.Ա., Բաբայան Ա.Է., Անանյան Ա.Գ.

ՎԻՍԿՈԶՈՄԵՏՐԱՅԻ ԵՎ ԳԼՅՈՒԿՈԶԱՅԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ՁՈՒՍՊԱՀԵՂՈՒԿՈՒՄ` ՈՐՊԵՍ ՄԱՀՎԱՆ ՎԱՂԵՄՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ.

pdf-icon

Հովհաննիսյան Ս.Գ, Մուրադյան Մ.Ն., Արշամյան Ա.Զ

ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ԳԵՐՃՆՇՄԱՆ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԱԶԳԱԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

pdf-icon

Սուլթանյան Տ.Լ., Մալխասյան Հ.Ա., Սարգսյան Ա.Ս.

ԽՈՐԱՆԻՍՏ ԱԶԴՐԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄ ԱՈՐՏԱ-ԶՍՏ-ԱԶԴՐԱՅԻՆ ՍԵԳՄԵՆՏՈՒՄ ՀԵՌԱԿԱ «ԸՆԴՈՒՆՈՂ» ԲԵՐԱՆԱԿՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆՈՐ ՄԵԹՈԴ

pdf-icon

Հարությունյան Հ., Խաչատրյան Լ., Սողոմոնյան Ա., Արծրունի Գ.

ԱՐՏԱՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍՏԱՏԻԿ ԴԱՇՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՐՅԱՆ ՄԵՋ, ՕՔՍԻԴԱՏԻՎ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ ՎՐԱ

 

Find us on Facebook