Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

ՆՀԲՀ - Հատոր 6, No. 3, 2012


pdf-icon

Զիլֆյան Ա.Վ., Ստեփանյան Ս.Ա., Ավագյան Ս.Ա., Մեսրոպյան Ռ.Ն.

pdf-icon

Ռոմոդանովսկի Պ.Օ., Մանին Ա.Ի., Բիշարյան Մ.Ս., Սաիդով Մ.Տ.

ԱՏԱՄՆԵՐԻ, ԱՏԱՄՆԱՇԱՐԻ և ԿԾՎԱԾՔԻ ԱՆՈՄԱԼԻԱՆԵՐԻ ԴԱՏԱ-ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
pdf-icon

Բիշարյան Մ.Ս., Ռոմոդանովսկի Պ.Օ., Բարինով Ե.Խ., Մանին Ա.Ի., Սաիդով Մ.Տ.

ԴԱՏԱ-ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅՈՒՄ, ԱՆՀԱՏԻ ՆՈՒՅՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՌԵՆՏԳԵՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ, ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԱՏԱՄՆԵՐԻ ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
pdf-icon

Գյուլբուդաղյան Ռ.Ռ., Քոչարյան Ս.Պ.

ԳԵՈՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ՃՆՇՄԱՆ ՌԻԹՄԵՐԻ ՎՐԱ և ԴՐԱՆՑ ՍԻՆԽՐՈՆԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԵՏԵՐԸ
pdf-icon

Զիլֆյան Ա.Ա.

ԾԵՐՈՒՆԱԿԱՆ և ԲԱՐԴԱՑԱԾ ԿԱՏԱՐԱԿՏՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՖԻԲՐՈՆԵԿՏԻՆԻ, ԻՆՍՈՒԼԻՆԱՆՄԱՆ ԱՃԻ1 ԳՈՐԾՈՆԻ և ՊՐՈՍՏԱԳԼԱՆԴԻՆՆԵՐ E2-Ի ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԸ` ՆԵՐԱՉՔԱՅԻՆ ՀԵՂՈՒԿՈՒՄ
pdf-icon

Սուլթանյան Տ.Լ., Մալխասյան Հ.Ա., Խաչատրյան Ա.Մ., Անանիկյան Ս.Ա., Սարգսյան Ա.Ս.

ՍՏՈՐԻՆ ՎԵՐՋՈՒՅԹՆԵՐԻ, ՔՐՈՆԻԿ ԻՇԵՄԻԱՅԻ ԴԵՊՔՈՒՄ, ՌԵԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԽՈՐԱՆԻՍՏ ԱԶԴՐԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿԻ ԸՆԴԳՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
pdf-icon

Դավիդյանց Վ.Ա.

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՆԵՐԿԱ ՓՈՒԼՈՒՄ. ՈՐՈՇ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 1
pdf-icon

Ավագյան Գ.Ա., Խաչատրյան Է.Ա. Սահակյան Ա.Ե., Սարգսյան Ռ.Տ., Կոշտոյան Գ.Գ., Եղոյան Կ.Ն., Ալեքսանյան Ա.Մ, Ավետիսյան Ա.Ե., Կարապետյան Ա.Գ., Մանվելյան Հ.Մ.

ԼԱՅՄԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ
pdf-icon

Թադևոսյան Ն.Ս., Թադևոսյան Ա.Է.

ՔԼՈՐ-ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԹՈՒՆԱՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄՈՏ և ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ
pdf-icon

Ջուսուպով Ք.Օ., Հայդարալիև Ա.Ա., Մամբեթալիև Բ.Ս.

ԲԱՆՎՈՐՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ
 

Find us on Facebook