Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

Նոր ընթացակարգեր

06.09.2012

Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում օգոստոսի 29-ին կայացած գիտխորհրդի հերթական նիստի ժամանակ հաստատվել են ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, դասագրքերի տպագրության երաշխավորման, ինչպես նաև դոցենտի, պրոֆեսորի գիտական կոչումների հաստատման երաշխավորման ընթացակարգերը:

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, դասագրքերի տպագրության երաշխավորման ընթացակարգ՝ ըստ փուլերի

I. Ուսումնամեթոդական ձեռնարկի կամ դասագրքի տպագրության երաշխավորում ամբիոնի նիստում:

II. Հաստատում համապատասխան մասնագիտական ցիկլային մեթոդական հանձնաժողովի կողմից:

III. Ցիկլային մեթոդական հանձնաժողովի որոշման վավերացում կենտրոնական մեթոդական հանձնաժողովի կողմից:

IV. Համալսարանի գիտական խորհրդի որոշում:

V. Դասագրքերի դեպքում գիտական խորհրդի որոշում՝ հաստատված ԿԳ նախարարության կողմից:

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, դասագրքեր տպագրության ներկայացնելիս առաջնորդվել ՀՀ ԲՈՀ-ի պաշտոնական կայքում տեղադրված պահանջներով:


Դոցենտի, պրոֆեսորի գիտական կոչումների հաստատման երաշխավորման ընթացակարգ՝ ըստ փուլերի

I. Ամբիոնի նիստի երաշխավորություն:

II. Ամբիոնի համապատասխան ֆակուլտետի խորհրդի երաշխավորություն:

III. Համալսարանի գիտական խորհրդի որոշում:

Դոցենտի, պրոֆեսորի գիտական կոչումների հաստատման համար պահանջվող փաստաթղթերին կարող եք ծանոթանալ ՀՀ ԲՈՀ-ի պաշտոնական կայքում:

 

Find us on Facebook