Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

ԵՊԲՀ-ի բուժկետ

Հիմնադրվել է 1930թ.-ին:

Բուժկետի ղեկավար` Աստղիկ Միքայելի Ասրյան

ԵՊԲՀ-ի բուժկետը գործում է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հիմնադրման օրվանից: Ապահովված է անհրաժեշտ սարքավորումներով և դեղորայքով:

Բուժկետը սպասարկում է համալսարանի ուսանողներին և աշխատակազմին` անհրաժեշտության դեպքում ցուցաբերելով առաջին բուժօգնություն:

Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա սկզբին ԵՊԲՀ-ի ուսանողներն այստեղ համապատասխան մասնագետների կողմից անցնում են բուժզննում, որի հիման վրա որոշվում են ֆիզիկական դաստիարակության խմբերը (հիմնական, նախապատրաստական, հատուկ, բուժական):

Բուժկետը նաև հսկողություն է սահմանում ինֆեկցիոն հիվանդների հետ շփվողների շրջանում (ըստ նոզոլոգիաների):


Հասցե` ՀՀ, Երևան, Կորյունի 2, ԵՊԲՀ, կենտրոնական մասնաշենք, առաջին հարկ, ԵՊԲՀ-ի բուժկետ
Հեռ.՝ (+37460) 62 14 39

 

Find us on Facebook