Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

ՆՀԲՀ - Հատոր 6, No. 2, 2012


pdf-icon Դումանյան Դ.Հ., Սահակյան Կ.Ռ., Մարդիյան Մ.Ա., Դումանյան Գ.Դ.
ԲԺՇԿԱ-ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴՈԼՈԳԻԱՅԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ` ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
pdf-icon Նավասարդյան Լ.Վ., Աղաջանովա Ե.Մ., Գևորգյան Մ.Ի.
ՎԱՀԱՆԱԳԵՂՁԻ ԱՈՒՏՈԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏԻՊ 1 ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏՈՎ ՀԻՎԱՆԴ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ. ԿԱՊԸ ՍԵՌԻ, ՏԱՐԻՔԻ, ԳԵՆԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԴԻԱԲԵՏԻ ՎԵՐԱՀՍԿԱՄԱՆ ՀԵՏ
pdf-icon Մարկոսյան Ռ.Լ., Վոլեվոդզ Ն.Ն., Աղաջանովա Ե.Մ.
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՃԸ.ՆՈՐՄԱ ԵՎ ՊԱԹՈԼՈԳԻԱ
pdf-icon Կալիկյան Զ.Գ., Գամբարով Ս.Ս.
ԵՐԵՎԱՆԻ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՍՆՆԴԱՅԻՆ ԱԼԵՐԳԻԱՅԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
pdf-icon Դումանյան Գ.Դ., Ամիրիկյան Ս.Ռ., Մելիք-Նուբարյան Դ.Գ., Հայրապետյան Ա.Կ., Արշակյան Է.Ա. ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՔՐՈՆԻԿ ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
pdf-icon Սարգսյան Գ.Ռ., Հայրապետյան Ա.Կ.
ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՍԵՌԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
pdf-icon Հովհաննիսյան Մ.Գ., Ավետիսյան Լ.Ռ.
ԵՐԵՎԱՆԻ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂ ԱՐՏԱՍՀՄԱՆՑԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴԱՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ՀԱՐՄԱՐՈՂԱԿԱՆ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ՈՒՍՄԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
pdf-icon Բեգլարյան Մ.Հ., Հակոբյան Ա.Ա., Փերիխանյան Ա.Վ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԵՂԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
pdf-icon Ականով Ա., Տուրդալիևա Բ., Աիմբետովա Գ., Մուսաևա Բ.
ՂԱԶԱԽՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂՈԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱ-ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
 

Find us on Facebook