Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

ՆՀԲՀ - Հատոր 6, No. 1, 2012pdf-icon Խուդավերդյան Ա.Յու.
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՆԷԱԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՆԷԱԷԿՈԼՈԳԻԱՆ
pdf-icon Բիշարյան Մ.Ս., Ռոմոդանովսկի Պ. Օ., Բարինով Ե. Ն.
pdf-icon Ապրեսյան Լ.Ս. , Ամիրխանյան Ն.Գ., Գրիգորյան Ռ.Մ., Սարգսյան Ն.Կ., Մանուկյան Խ.Վ., Խարատյան Ս.Լ., Հարությունյան Ռ.Մ., Գասպարյան Գ.Հ.
pdf-icon Մելքոնյան Մ.Մ., Սահակյան Գ.Վ., Պողոսյան Գ.Ա., Հունանյան Լ.Ս.
ՍՊԻՏԱԿ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ԷՐԻԹՐՈՑԻՏՆԵՐԻ ԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱ-ՆԻՇՆԵՐԸ ՍՈՒՐ ԱԿՈՒՍՏԻԿ ՍԹՐԵՍԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
pdf-icon Ղազարյան Կ.Վ., Վանցյան Վ.Ց., Սիմոնյան Լ.Գ., Մելիքսեթյան Ի.Բ., Հակոբյան Ռ.Ռ.
pdf-icon Կարապետյան Ի.Հ., Բեգլարյան Գ.Ա., Սողոյան Ա.Ս.
ՙՅՈՒՆԻԴՈԿՍ՚ ՊՐԵՊԱՐԱՏԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԿՈՆՍԵՐՎԱՏԻՎ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱՅՈՒՄ
pdf-icon Ակբարիկիա Խ.Ռ.
ՍԻՄՊՏՈՄԱՏԻԿ SCL90 ՀԱՐՑԱՇԱՐԻ ԵՎ ԼՈԿՈՒՍ ԿՈՆՏՐՈԼԻ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՕԲՍՍԵՍԻՎ-ԿՈՄՊՈՒԼՍԻՎ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՈՎ
pdf-icon Նալբանդյան Մ., Տեր-Պողոսյան Հ., Շաստրի Մ., Ավետյան Գ.
ԿԻՍԱԴԵՄԻ ՓԱՓՈՒԿ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ԱՐԺԵՔԸ ԿԾՎԱԾՔԻ ԱՆՈՄԱԼԻԱՆԵՐՈՎ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՄՈՏ
pdf-icon Հովհաննիսյան Ս.Ռ., Խաչատրյան Գ.Է., Մաշինյան Կ.Ա., Գասոյան Հ.Ս.
ԻՄՊԼԱՆՏՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՔԻՄՔԻ ԲՆԱԾԻՆ ԱՐԱՏՆԵՐԻ ՊՐՈԹԵԶԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ
pdf-icon Սենան Պ.Մ.
ԿԱՊԸ ՍԹՐԵՍԻ ԵՎ ԱՌԻԹՄԻԱՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ
 

Find us on Facebook