Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

 • Հայ
 • Рус
 • Eng

Որակի ապահովում


Գիտական խորհրդի որակի գնահատման և ապահովման հանձնաժողովի գործառույթները

 • Հանձնաժողովը հանդես է գալիս որպես փորձագիտական և վերահսկողական մարմին, գնահատում է որակի ապահովման ընթացակարգերի ու չափանիշների համապատասխանությունը ընդունված չափորոշիչներին:
 • Նախապատրաստում և գիտական խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում որակի ապահովման վերաբերյալ կանոնակարգային, ընթացակարգային ու չափորոշիչ փաստաթղթերը:
 • Մշակում է որակի ապահովման ընթացակարգեր` կրթական ծրագրերի հաստատման, ընթացիկ հսկողության գործընթացների համար, հետևում և աջակցում է դրանց իրականացմանը բուհի ստորաբաժանումներում:
 • Պատասխանատու է ուսումնառության և դասավանդման որակի գնահատմանն առնչվող գործընթացների համակարգման համար:
 • Պատասխանատու է դասավանդման և ուսումնառության որակի չափման գործիքակազմի ու համակարգված մոտեցումների մշակման համար:


ԵՊԲՀ ուսման որակի գնահատման և ապահովման կենտրոնի գործառույթները

 • Գործում է գիտական խորհրդի որակի գնահատման և ապահովման հանձնաժողովին կից ու իր աշխատակազմով ընդգրկված է այդ հանձնաժողովում:
 • Հաշվետու է գիտական խորհրդի որակի գնահատման և ապահովման հանձնաժողովին:
 • Մշակում է ուսման որակի ապահովման գործիքակազմ, ընթացակարգեր և գործընթացներ:
 • Ապահովում է վերը նշված ընթացակարգերի ներդրումը ուսումնական համակարգում:
 • Պատասխանատու է որակի գնահատման և ապահովման գործընթացների, գիտական խորհրդում ընդունված որոշումների կատարման համար:
 • Վերահսկում է ֆակուլտետային հանձնաժողովների կողմից համապատասխան գործառույթների իրականացումը:
 • Ապահովում է ֆակուլտետային հանձնաժողովների ու գիտական խորհրդի որակի գնահատման և ապահովման հանձնաժողովի միջև կապը:


Որակի ապահովման ֆակուլտետային հանձնաժողովների գործառույթները

 • Վերահսկում են ֆակուլտետներում կրթական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, փոփոխման և դրանց որակի ապահովման գործընթացների իրականացումը:
 • Վերահսկում են ծրագրերի` մեթոդական, տեխնիկական և մարդկային ռեսուրսներով պատշաճ ապահովվածությունը:
 • Մասնակցում են բուհի որակի ապահովման քաղաքականության, գործիքակազմի, գործընթացների մշակման աշխատանքներին:
 • Պատասխանատու են ֆակուլտետներում ուսման որակի ապահովման և ներքին վերահսկման, ինչպես նաև բուհի մակարդակով ընդունվող որոշումների հետևողական իրագործման հսկողության համար:
 • Հաշվետու են գիտական խորհրդի որակի գնահատման և ապահովման հանձնաժողովին, ինչպես նաև ուսման որակի գնահատման և ապահովման կենտրոնին: Կատարված աշխատանքների վերաբերյալ պարբերաբար հաշվետվություններ են ներկայացնում վերջիններիս:Հեռ. (+37410) 560101
Էլ. հասցե Այս էլ-փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոտերից, այն տեսնելու համար պետք է միացված լինի Javascript-ը
 

Find us on Facebook