Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

Ամբիոններ (կրթական խմբեր, կուրսեր)

Հետբուհական կրթություն


Կուրսի վարիչի պաշտոնակատար՝ Գաբրիելյան Ահարոն Ռոբերտի, բ.գ.դ.

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար՝ Հենրիկ Հովսեփի Բակունց, բ.գ.դ., պրոֆեսոր,

Ամբիոնի վարիչ՝ Դավիթ Լևոնի Մելքոնյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր,

Կուրսի ղեկավար՝ Ավագյան Մկրտիչ Նորայրի, բ.գ.թ.,դոցենտ

  • Առողջապահության կառավարման և տնտեսագիտության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար` Մարդիյան Մարինե Արարատի, բ.գ.դ., պրոֆ.

Ամբիոնի վարիչ՝ Յուրի Միքայելի Պողոսյան բ.գ.դ., պրոֆեսոր,

Ամբիոնի վարիչ՝ Էդվարդ Նորայրի Թորոմանյան, բ.գ.թ., դոցենտ,

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար՝ Արմեն Ռաֆայելի Մելիքյան, բ.գ.դ, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ,

Ամբիոնի վարիչ՝ Զարեհ Ավետիքի Տեր-Ավետիքյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր,

Կուրսի վարիչ՝ Համբարձումյան Սոնա Գագիկի, բ.գ.թ., դոցենտ

Ամբիոնի վարիչ՝ Կարեն Վլադիմիրի Լալաև, բ.գ.դ., պրոֆեսոր,

Ամբիոնի վարիչ՝ Վարդան Լևոնի Բակալյան, բ.գ.թ.

Ամբիոնի վարիչ՝ Լյուդվիգ Օնիկի Նանիջանյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր,

Ամբիոնի վարիչ՝ Գոհար Ջանիբեկի Վարդանյան, բ.գ.դ,

  • Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի պարտականությունները կատարող՝ Մարգարիտա Վրեժի Զիլֆյան, բ.գ.թ., դոցենտ

Ամբիոնի վարիչ՝ Գայանե Հրանտի Խաչատրյան, բ.գ.դ.,

Ամբիոնի վարիչ՝ Գեորգի Գրիգորի Օկոև, բ.գ.դ., պրոֆեսոր,

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար՝ Արմեն Աբրահամի Շաքարյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր,

  • Մանկաբուժական նեղ մասնագիտությունների կուրս

Կուրսի վարիչի պաշտոնակատար՝ Զոհրաբյան Հովհաննես Գևորգի, բ.գ.թ., դոցենտ,

Ամբիոնի վարիչ՝ Խաչիկ Մարտինի Խաչիկյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր,

Ամբիոնի վարիչ՝ Պավել Արտեմի Մազմանյան, բ.գ.թ., դոցենտ,

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար՝ Գուրգեն Անդրանիկի Հովհաննիսյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր,

Ամբիոնի վարիչ՝ Արա Միքայելի Մինասյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր,

Ամբիոնի վարիչ՝ Արտավազդ Բագրատի Սահակյան, բ.գ.թ., դոցենտ,

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար՝ Տիգրան Լևի Սուլթանյան, բ.գ.դ.,

Ամբիոնի վարիչ՝ Կառլեն Գրիգորի Ադամյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս,

Խմբի վարիչ՝ Նունե Գևորգի Տեր-Մարգարյան, մանկ.գ.թ., դոցենտ

Ամբիոնի վարիչ՝ Վաչագան Պետրոսի Այվազյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր,

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար՝ Հայրապետ Մեսրոպի Գալստյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ,

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար՝ Սիմոն Ժիրայրի Փխրիկյան, բ.գ.թ., դոցենտ,

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար՝ Ալինա Մաքսիմի Քուշկյան, բ.գ.դ.,


 

Find us on Facebook