Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

ՆՀԲՀ - Հատոր 5, No. 4, 2011


pdf-icon

Շահանդեհ Մ., Դաբիդի Ռոշան Վ., Մահջուբ Ս., Սարգսյան Վ.
ԱԵՐՈԲ ՎԱՐԺԱՆՔԸ ԿԱՐՈ՞Ղ Է ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼ ԿԱՊԱՐԻ ԱՑԵՏԱՏ ՍՏԱՑԱԾ ՀԻՊՈԿԱՄՊԻ ՈՒՂԵՂԱԾԻՆ ՆՅԱՐԴԱԹՐՈՖԻԿ ՖԱԿՏՈՐԻ (BDNF) ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ

pdf-icon Մելիքսեթյան Ի.Բ., Մինասյան Ա.Լ., Ազնավուրյան Ա.Վ., Դանելյան Մ.Ա., Պողոսյան Մ.Վ., Սարգսյան Վ. Հ., Սարգսյան Ջ.Ս.
ՆՍՏԱՆՅԱՐԴԻ ՃՄԼՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՊԱՐԱԹԻՐՈԻԴ ՀՈՐՄՈՆԻ, ՊՐՈԼԻՆՈՎ ՀԱՐՈՒՍՏ ՊԵՊՏԻԴԻ (PRP-1) ԵՎ ՄԻՋԻՆԱՍԻԱԿԱՆ NAJA-NAJA OXINA ԿՈԲՐԱՅԻ ԹՈՒՅՆԻ ՊՐՈՏԵԿՑԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՆՅԱՐԴԻ ԾԱԼԻՉ ԵՎ ՏԱՐԱԾԻՉ ՃՅՈՒՂԵՐՈՒՄ ՌԵԳԵՆԵՐԱՏԻՎ ԵՎ ԴԵԳԵՆԵՐԱՏԻՎ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
pdf-icon Աբրահամյան Հ.Գ., Հովհաննիսյան Ա.Ս.
ՅՈԴԻԴ ԱՆԻՈՆԻ ԴԵՂԱԿԻՆԵՏԻԿԱՆ ՅՈԴԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈԻԿՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ
pdf-icon Սահակյան Ե.Ա.
ՊՍԱԿԱՁԵՎ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ԵՆԹԱՄԱՇԿԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈւԺԱԿԱՆ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԵՏՈ ԿՅԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
pdf-icon Ուլիխանյան Գ.Ռ.,Արծրունի Գ.Գ.
ԹԱՂԱՆԹԱՅԻՆ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ ԷԼԵԿՏՐՈՍՏԱՏԻԿ ԴԱՇՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՄԲ
pdf-icon Կարապետյան Թ.Դ., Միրզոյան Վ.Ս., Հանիսյան Ռ.Մ., Սահակյան Ն.Ժ.
IN VITRO ՀԱԿԱՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ ԾԵՐ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԾԻՐԱՆԵՆՈՒ ՏԵՐԵՎՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՄԶՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ
pdf-icon Մելիք-Նուբարյան Դ.Գ., Հայրապետյան Ա.Կ., Թադևոսյան Ա.Է.
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆՆ ՈՒՂՎԱԾ ԱՂԵՏԱԼԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
pdf-icon Նուրիան Խ.
ՏԱԳՆԱՊԻ ԶԳԱՑՈՒՄԸ ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԻ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ ԵՎ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՄՈՏ

 

Find us on Facebook