Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

ՆՀԲՀ - Հատոր 5, No. 3, 2011pdf-icon Այվազյան Ն.Մ. , Զաքարյան Ա.Ե, Ղազարյան Ն.Ա.
ՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐՆԵՐԻ ՈՒՂԵՂԻ ԼԻՊԻԴՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՄԵՄԲՐԱՆՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԱԶԱՏ ՌԱԴԻԿԱԼՆԵՐԻ ՕՔՍԻԴԱՑՈՒՄԸ MACROVIPERA LEBETINA OBTUSA ԹՈՒՅՆԻ ՀԵՏ
pdf-icon Համբարձումյան Ս.Վ.
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԲԱԶՄԱՕՐԳԱՆԱՅԻՆ ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄՈՐՖՈԳԵՆԵԶԸ ԵՎ ՏԱՆԱՏՈԳԵՆԵԶԸ
pdf-icon Ռոգով Ա.Վ., Պոմոգաև Ա.Պ., Բարաբաշ Ռ.Զ., Մենդրինա Գ.Ի., Ռադզիվիլ Տ.Տ.
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳ­ՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ
pdf-icon Վարդանյան Ք.Կ., Հայրապետյան Ա.Կ.
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ «ՀԵՐԱՑԻ» ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՄԻԿՐՈԿԼԻ­ՄԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՂՄՈՒԿԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
pdf-icon Սահակյան Կ.Ռ., Մարդիյան Մ.Ա.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ «ՄԱԼԱԹԻԱ» ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՄԻՋԻՆ ԲՈՒԺԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ, ՆՐԱՆՑ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԴԵՈՆՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ
pdf-icon Մարգարյան Ա.Գ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
pdf-icon Մկրտչյան Զ.Գ.
ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉՈՒՄ H Pylori ԷՐԱԴԻԿԱՑԻԱՅԻ ՄԵԹՈԴՆԵՐՆ ՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
pdf-icon Սանոսյան Հ.Վ., Հովհաննիսյան Ս.Ռ., Թորգոմյան Ա.Լ.
ՊԵՐԻՈԴՈՆՏԻ ԶԳԱՅԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏ. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱ-ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԵՎ ՌԵԱԿՑԻԱՆ` ՄԵԿԱԿԱՆ ԿԱՄ ԲԼՈԿԱՅԻՆ ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐՈՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
pdf-icon Մելիք-Փաշայան Ա.Է.
«ՌԻՍԿԻ» ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶԻՆԱԿՈՉԻԿՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲՈՒԺ­ԶՆՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
pdf-icon Դավթյան Ս.Հ.
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԲԻՈԷԹԻԿԱՅԻ ԱՊՐՈԲԱՑԻԱՅԻ (ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ) ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
pdf-icon Ղարաքեշիշյան Ա.Ֆ.
ԴԱԿՐԻՈԼԻԹԻԱԶ. ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԴԵՊՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ


 

Find us on Facebook