Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

ՆՀԲՀ - Հատոր 5, No. 2, 2011pdf-icon Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետ. բժշկական համալսարանի ռեկտոր` պրոֆ Դերենիկ Հրանտի Դումանյանի ողջույնի խոսքը
pdf-icon Մոնտանարո Կ., Սպոլադորե Ռ., Սալերնո Ա., Մարանտա Ֆ., Տորլասկո Կ., Գարդինի Կ., Մարգոնատո Ա., Ֆրագասո Գ.
ՔՍԱՆ ՏԱՐԻ ՄԻՈԿԱՐԴԻ ԿԵՆՍՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՋ. ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒ­ԹՅՈՒՆԸ, ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ
pdf-icon Սաիյան Հ. Ե.
ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍՐՏԻ ԻՇԵՄԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒ­ԹՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՑՈՒԹՅԱՆ, ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱ­ԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ
pdf-icon Զելվեյան Պ.Հ., Պոդոսյան Գ.Ա.
ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ԳԵՐՃՆՇՄԱՆ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԲՈՒԺՈՒՄՆ ՈՒ ՀՍԿՈՒՄԸ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ
pdf-icon Սիդարչուկ Լ.Պ. , Ամոսովա Կ.Մ.
ՖԱՐՄԱԿՈԳԵՆԵՏԻԿ ԴԵՏԵՐՄԻՆԱՑՎԱԾ ԲՈՒԺՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԵՐԻ­ՖԵՐԻԿ ՀԵՄՈԴԻՆԱՄԻԿ ՑՈՒՑԱՆԻՇՀՆԵՐԻ ՎՐԱ ԱՐՏԵՐԻԱԼ ՀԻՊԵՐՏԵՆԶԻ­ԱՅՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄՈՏ
pdf-icon Ժելեզնով Ս.Ի., Իսայան Մ.Վ., Աստապով Դ.Ա., Սիսակյան Վ.Գ., Հարությունյան Գ.Գ.
«ԲԻՈԼԱԲ ԿԱ/ՊՏ» ԿՄԱԽՔԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊՐՈԹԵԶՈՎ ԱՈՐՏԱԼ ԿԼԱՊԱՆԻ ՊՐՈԹԵԶԱՎՈՐԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 60 ՏԱՐԵԿԱՆԻՑ ԲԱՐՁՐ ՊԱՑԻ­ԵՆՏՆԵՐԻ ՄՈՏ
pdf-icon Աբրահամյան Ս. Ս., Բրոզ Պ., Սեմերջյան Ա. Բ., Սահակյան Ի.Կ., Թումասյան Ն.Վ., Սիսակյան Հ.Ս., Հունզիկեր Պ.
ՆԱՆՈՓՈԽԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ԻՄՈՒՆՈՀՅՈՒՍՎԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄԸ ՄԿՆԵՐԻ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ
pdf-icon Փաշայան Մ.Մ.
ԼԱԿՏՈԲԱՑԻԼՆԵՐ ԵՎ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒԿՆԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՀԵՇՏՈՑԱՅԻՆ ԵՐԿՇԵՐՏ ՄՈՄԻԿՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆ ՈԻ ՈՒՍՈՒՄԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
pdf-icon Աբրահամյան Ս.Ս., Սահակյան Ի.Կ., Մելիքսեթյան Ի.Բ., Թումասյան Ն.Վ., Բադալյան Վ.Յու., Գալոյան Ա.Ա.
ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԵՎ ՈՂՆՈՒՂԵՂԻ ԲՋՋԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄՈՐՖՈ-ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՎԻՃԱԿԻ ՀԻՍՏՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՎ ԻՄՈՒՆՈՀԻՍՏՈՔԻ­ՄԻԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄ­ՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱԳՆԱՊԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
pdf-icon Մինասյան Ա.Լ., Ազնաուրյան Ա.Վ., Մելիքսեթյան Ի.Բ.3, Չավուշյան Վ.Ա., Սարգսյան Վ.Հ., Սարգսյան Ջ.Ս.
ՆՍՏԱՆՅԱՐԴԻ ՃԶՄՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ԷՔՍԹԵՆԶՈՐ ԵՎ ՖԼԵՔՍՈՐ ՃՅՈՒՂԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՌԵԳԵՆԵՐԱՏԻՎ ԵՎ ԴԵԳԵՆԵՐԱՏԻՎ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ԷԼԵԿՏՐԱՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԵՎ ՄՈՐՖՈՀԻՍՏՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
pdf-icon Սանոսյան Ա.Ա., Սահակյան Լ.Գ., Սիսակյան Հ.Ս.
ՁԱԽ ՓՈՐՈՔԻ ԱՆՀԱՄԱՉԱՓ ԳԵՐԱՃ. ՀԻՊԵՐՏՐՈՖԻԿ ԿԱՐԴԻՈՄԻՈՊԱԹԻԱ, ԹԵ՞ ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ՀԻՊԵՐՏՐՈՖԻԱ


 

Find us on Facebook