Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

ՆՀԲՀ - Հատոր 5, No. 1, 2011


pdf-icon

Հարությունյան Մ.Տ.
ՀԵՏՏՐԱՎՄԱՏԻԿ ՆԵՐՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԱՐՅՈՒՆԱԶԵՂՈՒՄՆԵՐԻ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԿ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ

pdf-icon Բաղդասարյան Ա., Սարգսյան Ա., Լոյման Է., Լաոեներ Ռ.
ԻՆՀԱԼԱՑԻՈՆ ԱԼԵՐԳԵՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԵՆՍԻԲԻԼԻԶԱՑԻԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ
pdf-icon Հարությունյան Ս.Ա., Բաղդասարյան Ն.Գ., Դավթյան Ա.Ռ., Բաղդասարյան Վ.Ս., Առուստամյան Մ.Ա. ՄՈՒԿՈՎԻՍՑԻԴՈԶՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻՆ ԲՆՈՐՈՇ «ՈՒՏԵԼՈՒ ՇԵՂՎԱԾ ՎԱՐՔԱԳԻԾԸ» ԵՎ ԴՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԿԱՊՆ ԱՐՅԱՆ ՄԵՋ ԱՄՈՆԻԱԿԻ ԲԱՐՁՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՀԵՏ
pdf-icon Դալլաքյան Դ.Ն., Դալլաքյան Ն.Հ., Կարապետյան Ա.Ռ., Գևորգյան Ա.Լ.
ԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԻ ԱՏՐԵԶԻԱՅՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԵՏՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՄ
pdf-icon Սիմոնյան Կ.Հ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԲԺՇԿԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՆ ՈՒ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍՈՄԱՏԻԿ ԱԽՏԱԲԱ­ՆՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ
pdf-icon Շուքուրյան Ա.Կ., Նահապետյան Ն.Ռ., Ազնաուրյան Վ.Ա., Պողոսյան Կ.Ս., Մկրտչյան Ս.Ա.
ՎԵՐԻՆ ԵՎ ՍՏՈՐԻՆ ՇՆՉՈՒՂԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ՆՈԶՈԿՈՄԻԱԼ ԻՆՖԵԿՑԻԱՆԵՐԸ ՆՈՐԱԾԻՆ­ՆԵՐԻ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՈՒՄ
pdf-icon Դալլաքյան Ն.Հ., Կարապետյան Ա.Ռ., Դալլաքյան Դ.Ն., Գևորգյան Ա.Լ.
ՏԱՐԲԵՐ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԹՈՐԱԿՈՍԿՈՊԻԿ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՊԵԿՏՈՐԸ
pdf-icon Հարությունյան Ս.Ա., Պողոսյան Կ.Պ., Սարիբեկյան Կ.Ս., Ղազարյան Ա.Է.
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԳՈՐԾԵԼԱԿԵՐՊԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՂ ՀԱՍԱԿԻ ԵՐԵԽԱ­ՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՎՐԱ
pdf-icon Պողոսյան Կ.Պ., Հարությունյան Ս.Ա., Վարդազարյան Հ.Ժ.
«ՄԱՆԿԱՆԸ ԲԱՐԵԿԱՄ» ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ­ԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
pdf-icon Այվազյան Գ.Ս., Գալստյան Ա.Ա., Մնացականյան Ն.Ռ.
ՏԱԿԱՅԱՍՈՒ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԻ ՎՐԱ ՀԱԶՎԱԴԵՊ ՀԱՆԴԻՊՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ
pdf-icon Կարապետյան Ա.Ռ., Դալլաքյան Դ.Ն., Գևորգյան Ա.Լ.
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՍՏՈՐԻՆ ՇՆՉՈՒՂԻՆԵՐՈՒՄ ՕՏԱՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲՈՒԺ­ՄԱՆ ՔԱՌԱՍՈՒՆԱՄՅԱ ՓՈՐՁԸ
pdf-icon Վարդանյան Ք.Կ., Ղազարյան Գ.Ա., Դանիելյան Ա.Ա., Հայրապետյան Ա.Ա., Նարիմանյան Մ.Զ.
ՀԻՎԱՆԱԴԱՆՈՑՆԵՐԻ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ ԲՈՒԺՈՒՄ ՍՏԱՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀՈԳԵՀՈՒԶԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՎՐԱ
pdf-icon Վահեդիան Վ., Աղաջանովա Ե.Մ., Սիմոնյան Մ.Ա., Աղաջանով Մ.Ի.
ՍՏՐԵՊՏՈԶՈՏՈՑԻՆԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՍԱՂՄՆԱՅԻՆ ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ՄՈԴՈՒԼՅԱՏՈՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵՏԱՂԱՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԵՎ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ՄՈՏ
pdf-icon Խալաջի Ն., Համբարձումյան Լ.Է., Մանուկյան Լ.Փ., Չավուշյան Ե.Ա., Ալոյան Մ.Լ., Սարգսյան Ջ.Ս., Սարգսյան Վ.Հ.
ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ ԼԱԲԻՐԻՆԹԷՔԹՈՄԻԱՅԻՑ ՀԵՏՈ ՎԵՍՏԻԲՈՒԼԱՅԻՆ ԿՈՄՊԵՆՍԱՑԻԱՆ ԿՈԲՐԱՅԻ ԹՈՒՅՆԻ ԵՎ ՈՐՈՇ ՆՅԱՐԴԱՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ
pdf-icon Ֆազելի Մողադամ. Է.
ՍԻՐՏ-ԱՆՈԹԱՅԻՆ ԵՎ ՈՉ ՍԻՐՏ-ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՏԱՌԱՊՈՂ ՀԻՎԱՆԴ­ՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՄԵՏԱԲՈԼԻԿ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԸ, ՍՆՆԴԻ ԲՆՈՒՅԹՆ ՈՒ ՍՆՆԴԱԿԱՐԳԸ
pdf-icon Ավագյան Լ.Ա., Բադալյան Գ.Ռ., Հարությունյան Ա.Վ., Անդրիասյան Լ.Հ.
ԲԵՐԱՆԱՅԻՆ ՀԵՂՈՒԿԻ ԲՅՈՒՐԵՂԱԳՈՅԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾԽՈՂՆԵՐԻ ՄՈՏ


 

Find us on Facebook