Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

ՆՀԲՀ - Հատոր 4, No. 4, 2011


pdf-icon
Քյալյան Գ.Պ., Զիլֆյան Ա.Վ., Ավագյան Ս.Ա­., Զարգարյան Ա.Լ., Բարոյան Կ.Մ., Սուքիասյան Լ.Մ., Կիրակոսյան Գ.Վ., Սահակյան Ն.Ժ.
ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԶՈՖԻԼՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ՄԵԼԱՏՈՆԻՆԻ ԴԵՐԸ ՄԻԿՐՈՀԵՄՈՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵՋ
pdf-icon Մելքոնյան Մ.Մ., Հունանյան Լ.Ս., Շիրինյան Է.Ա., Մանուկյան Ա.Լ., Մինասյան Ա.Ա., Հակոբյան Ն.Ռ., Յավրոյան Ջ.Վ.
pdf-icon Ավետիսյան Ս.Ա., Դավթյան Տ.Կ., Հակոբյան Գ.Ս., Ղազարյան Դ.Մ., Պետրոսյան Լ.Ջ.
pdf-icon Խալաջի Ն., Համբարձումյան Լ.Է., Մելիքսեթյան Ի.Բ., Չավուշյան Վ.Ա., Սարգսյան Վ.Հ., Սարգսյան Ջ.Ս.
ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ ԼԱԲԻՐԻՆԹԷԿՏՈՄԻԱՅԻՑ ՀԵՏՈ ՀԻՊՈԹԱԼԱՄՈՒՍԱՅԻՆ ՊՐՈԼԻՆՈՎ ՀԱՐՈՒՍՏ ՊԵՊՏԻԴԻ ԵՎ ԿՈԲՐԱՅԻ ԹՈՒՅՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆԴԱՍՏԱԿԱՅԻՆ ԿՈՄՊԵՆՍԱՑԻԱՅԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
pdf-icon Փարսադանյան Գ.Գ., Զալինյան Գ.Գ., Խանգելդյան Ա.Ա., Բախշինյան Է.Մ., Ներսեսյան Ա.Կ.
ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԱԶԴԵ­ՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻԿՐՈԿՈՐԻԶՆԵՐԻ ԵՎ ԿՈՐԻԶԻ ԱՅԼ ԱՆՈՄԱԼԻԱՆԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՐԱ ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ԵՎ ԱՐԳԱՆԴԻ ՎԶԻԿԻ ԷՔՍՖՈԼԻԱՏԻՎ ԲՋԻՋՆԵՐՈՒՄ
pdf-icon Բաբլոյան Ս.Ռ.
ՁՎԱՐԱՆԻ ՉԱՐՈՐԱԿ ՈՒՌՈՒՑ­ՔՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԲՋՋԱՀԻՍՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԿՈՐԵԼԱՑԻԱ
pdf-icon Խոնդկարյան Ա.Է., Բեգլարյան Գ.Ա., Բարեղամյան Հ.Հ.
ԵՐԱԿՆԵՐԻ ՎԱՐԻԿՈԶ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱՆԱՆՑ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
pdf-icon Հարությունյան Գ.Ա.
ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐԱՅԻՆ ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԿ ԿՈՆՏՐԱՍՏԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ՖԱԶԱՅԻ ԷՖԵԿՏԸ ՀԵՊԱՏՈՑԵԼՅՈՒԼԱՐ ԿԱՐՑԻՆՈՄԱՅՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄՈՏ


 

Find us on Facebook