Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

 • Հայ
 • Рус
 • Eng

Հանրային առողջության ֆակուլտետ

Ուսուցումը

Հանրային առողջության ֆակուլտետն առաջարկում է չորս նեղ մասնագիտական մագիստրոսական ծրագրեր`

Հանրային առողջության ֆակուլտետի մագիստրոսական ծրագրերը կազմված են Հանրային առողջության դպրոցների միության (Association of Schools of Public Health (ASPH) www.asph.org) կողմից հանրային առողջապահության ծրագրերի վերաբերյալ սահմանված հանձնարարականների հիման վրա:

Հանրային առողջության ֆակուլտետի մագիստրոսական ծրագրերի տևողությունը 1,5 տարի է և ավարտվում են մագիստրոսական թեզի պաշտպանությամբ:

Ուսուցման առաջին կիսամյակը ներառում է հանրային առողջության ոլորտի հիմնական դասընթացների ուսուցումը: Ուսուցման շարունակությունը կազմված է մասնագիտական դասընթացներից, ըստ ուսանողի կողմից ընտրված նեղ մասնագիտության:

Առողջապահության կազմակերպման և կառավարման մագիստրոսական մասնագիտացված ծրագիրն ուսանողներին տրամադրում է հիմնարար գիտելիքների և ունակություններ առողջապահական համակարգի կառուցվածքի, առողջապահական հիմնարկների ղեկավարման և աշխատանքի կազմակերպման, ինչպես նաև առոջապահության ռազմավարության ընտրության և մշակման վերաբերյալ` ուղղված հիվանդանոցային, արտահիվանդանոցային, բնակչության առողջության առաջնային պահպանման, առողջարանային և խնամքի որակյալ ծառայությունների ապահովմանը:

Համաճարակաբանության մագիստրոսական մասնագիտացված ծրագիրն ուսանողներին տրամադրում է հիմնարար գիտելիքներ և ունակություններ վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների էթիոպաթոգենեզի, ռիսկի գործոնների, կանխարգելիչ և հակահամաճարակային միջոցառումների կազմակերպման և անցկացման, իմունականխարգելման, ինչպես նաև համաճարակաբանական վերահսկողության վերաբերյալ` ուղղված բնակչության շրջանում վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների կանխարգելմանն ու վերահսկմանը:

Շրջակա միջավայրի հիգիենայի մագիստրոսական մասնագիտացված ծրագիրն ուսանողներին տրամադրում է հիմնարար գիտելիքներ և ունակություններ շրջակա և աշխատանքային միջավայրի բնական, սոցիալական և անտրոպոգեն գործոնների, մարդու օրգանիզմի վրա այդ գործոնների ազդեցության մեխանիզմների և պատճառահետևանքային կապերի, դրանց բարենպաստ և անբարենպաստ ազդեցությանը, ինչպես նաև վնասակար գործոնների նորմավորման ուսումնասիրության և գնահատման համար, ուղղված բնակչության առողջության ամրապնդմանն ու պահպանմանը:

Հանրային առողջության ֆակուլտետ կարող են ընդունվել ինչպես բժշկական, այնպես էլ ոչ բժշկական կրթությամբ դիմորդներ այլ բուհերից (բակալավրի աստիճանը պարտադիր է): Բժշկական կրթությամբ դիմորդները կարող են դիմել բոլոր չորս մագիստրոսական մասնագիտացված ծրագրերին, իսկ ոչ բժշկական կրթությամբ դիմորդները` «Առողջապահության կազմակերպում և կառավարում» մագիստրոսական մասնագիտացված ծրագրին:

Հանրային առողջության ֆակուլտետի շրջանավարտներին շնորհվում է «Հանրային առողջության մագիստրոսի» աստիճան և համապատասխան որակավորում` ըստ ընտրված նեղ մասնագիտության:

Հանրային առողջության ֆակուլտետի մասնագիտացված մագիստրոսական ծրագիրն ավարտելուց հետո կլինիկական օրդինատուրա չի նախատեսվում:

Հանրային առողջության մագիստրոսը պետք է պատրաստ լինի իրականացնելու հետևյալ գործառույթները՝

ա. գիտահետազոտական,

բ. գիտաարտադրական և ծրագրային,

գ. կազմակերպչական-կառավարչական և վարչական,

դ. մանկավարժական և քարոզչական

ե. մասնագիտական գործառույթներ (ստացած նեղ մասնագիտական որակավորման համապատասխան):


Դեկանատ

Ֆակուլտետը ղեկավարում է դեկանը: Դեկանատը ֆակուլտետի ղեկավար մարմինն է, որը ղեկավարում է ուսումնամեթոդական, գիտական, դաստիարակչական աշխատանքները, ծավալում և կոորդինացնում է ամբիոնների և ուսանողների հետ տարվող աշխատանքները:

Դեկան՝ Մարինե Գևորգի Հովհաննիսյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր

Դեկանի տեղակալ՝ Գայանե Նորայրի Ղավալյան, MPH

Գիտական քարտուղար՝ Նաիրա Զոհրաբի Խաչիկյան, բ.գ.թ., դոցենտՀանրային առողջության ֆակուլտետի կազմում գործում են հետևյալ ամբիոնները.

  Վարիչ՝ Մելիք Ռազմիկի Սողոմոնյան
  Վարիչ` Խաչատուր Վլադիմիրի Գասպարյան, բ.գ.թ., դոցենտ
  Վարիչ` Արա Վարդգեսի Ասոյան, բ.գ.թ., դոցենտ
  Վարիչ` Արմենակ Ձոնիկի Համբարձումյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր
  Վարիչ` Անահիտ Կարլենի Հայրապետյան, պրոֆեսոր, բ.գ.դ.
  Վարիչ՝ Լարիսա Ռաֆայելի Ավետիսյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր
  Վարիչ՝ Արմեն էդուարդի Մելիք-Փաշայան, բ.գ.դ., դոցենտ
  Վարիչ՝ Կարեն Ռշտունու Բաբայան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր
  Վարիչի պաշտոնակատար՝ Սևադա Վանիկի Հակոբյան, բ.գ.թ., դոցենտ


Հասցե: ՀՀ, Երևան, Կորյունի 2, Երևանի պետական բժշկական համալսարան, Հանրային առողջության ֆակուլտետ

Հեռ.: 011 621 018, 099 089 898

E-mail: Այս էլ-փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոտերից, այն տեսնելու համար պետք է միացված լինի Javascript-ը

 

Find us on Facebook