Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

Հետբուհական և շարունակական կրթության ֆակուլտետ

2005թ.-ին Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կլինիկայի և հետդիպլոմային կրթության բաժնի հիման վրա հիմնադրվել է մասնագիտական ուսուցման ֆակուլտետը:

2007թ.-ից այն վերակազմավորվել է մասնագիտական և շարունակական կրթության բաժնի, որի հիման վրա 2011թ.-ին հիմնադրվել է հետբուհական և շարունակական կրթության ֆակուլտետը, ուր մասնագիտացել է տարեկան մոտ 375 կլինիկական օրդինատոր:

2004-2011թթ.-ին ֆակուլտետը կազմակերպել է նաև բժիշկների կատարելագործման դասընթացներ: Դասընթացներին մասնակցել է տարեկան միջին հաշվով 77 բժիշկ:

Բժշկական կադրերի պատրաստման երկարատև, բարդ ու պատասխանատու գործընթացը միօրինակ դարձնելու, ինչպես նաև ուսումնական բազաների հզորությունը և դասախոսական ներուժը ռացիոնալ ձևով օգտագործելու նպատակով ՀՀ կառավարության 2011թ. օգոստոսի 18-ի թիվ 1193-Ն որոշման համաձայն՝ ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտի կրթական բաղադրիչը միավորվել է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կրթական համակարգին, որն ավելի ծավալուն է դարձրել ֆակուլտետի աշխատանքը:

Ներկայումս կլինիկական օրդինատուրայում 60 մասնագիտություններով ուսանում են 1781 ՀՀ քաղաքացիներ և օտարերկրացիներ:

Ֆակուլտետում կազմակերպվում է լրացուցիչ (նեղ) մասնագիտացում, որին ընթացիկ տարում մասնակցել է 139 բժիշկ և 115 միջին բուժաշխատող:

Ֆակուլտետում իրականացվում է նաև շարունակական մասնագիտական կրթություն՝ կատարելագործման դասընթացների միջոցով: 2016թ.-ի ընթացքում դասընթացներին մասնակցել է 1514 բժիշկ ու դեղագետ և 2038 միջին բուժաշխատող ու դեղագործ: ՀՀ մարզպետարանների և Արցախի առողջապահության նախարարության պատվերով կազմակերպվել են 19 արտագնա կատարելագործման ցիկլեր:

Դիմորդի խնդրանքով արտապլանային դասընթացներ են անցկացվում պայմանագրային հիմունքներով՝ հանրապետության առաջատար մասնագետների ղեկավարությամբ, ԵՊԲՀ-ի մասնագիտական կրթական պլաններին համապատասխան:


Ուսուցումը

Բուհում իրականացվում է հանրապետությունում սահմանված մասնագիտացման ձևերը՝ կլինիկական օրդինատուրա և ինտերնատուրա:

Բժիշկների, ստոմատոլոգների, դեղագետների, միջին բուժաշխատողների և դեղագործների համար կազմակերպվում է շարունակական մասնագիտական կրթություն (տես՝ կանոնակարգը):

Կատարելագործման դասընթացների ուսումնական պլան


Ինտերնատուրայի և կլինիկական օրդինատուրայի ընդունելության հարցաշար
2015-2016 ուսումնական տարի

Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ
Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ
Հանրային առողջության ֆակուլտետ

Դեղագիտական ֆակուլտետ

Ռազմաբժշկական ֆակուլտետ

ՀՇԿ ֆակուլտետի գիտական խորհուրդ


Դեկանատ

Սաթենիկ Էդուարդի Բաղդասարյան, բ.գ.թ., դոցենտ
Դեկան
Դեկանի տեղակալ Սահակյան Սահակ Երվանդի
Դեկանի տեղակալ Հասմիկ Բաբկենի Կարապետյան
Դեկանի տեղակալ Անահիտ Վլադիմիրի Թևոսյան
Ուսումնական բաժնի պետ Դաբաևա Գալինա Վարդանի
Ուսումնական բաժնի պետի տեղակալ Բաբաևա Լարիսա Ալեքսանդրի

Հետբուհական և շարունակական կրթության ֆակուլտետի կազմում
գործում են հետևյալ ամբիոնները.

Կուրսի վարիչի պաշտոնակատար՝ Գաբրիելյան Ահարոն Ռոբերտի, բ.գ.դ.

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար՝ Հենրիկ Հովսեփի Բակունց, բ.գ.դ., պրոֆեսոր,

Ամբիոնի վարիչ՝ Դավիթ Լևոնի Մելքոնյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր,

Կուրսի ղեկավար՝ Ավագյան Մկրտիչ Նորայրի, բ.գ.թ.,դոցենտ

  • Առողջապահության կառավարման և տնտեսագիտության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար` Մարդիյան Մարինե Արարատի, բ.գ.դ., պրոֆ.

Ամբիոնի վարիչ՝ Յուրի Միքայելի Պողոսյան բ.գ.դ., պրոֆեսոր,

Ամբիոնի վարիչ՝ Էդվարդ Նորայրի Թորոմանյան, բ.գ.թ., դոցենտ,

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար՝ Արմեն Ռաֆայելի Մելիքյան, բ.գ.դ, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ,

Ամբիոնի վարիչ՝ Զարեհ Ավետիքի Տեր-Ավետիքյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր,

Կուրսի վարիչ՝ Համբարձումյան Սոնա Գագիկի, բ.գ.թ., դոցենտ

Ամբիոնի վարիչ՝ Կարեն Վլադիմիրի Լալաև, բ.գ.դ., պրոֆեսոր,

Ամբիոնի վարիչ՝ Վարդան Լևոնի Բակալյան, բ.գ.թ.

Ամբիոնի վարիչ՝ Լյուդվիգ Օնիկի Նանիջանյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր,

Ամբիոնի վարիչ՝ Գոհար Ջանիբեկի Վարդանյան, բ.գ.դ,

  • Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի պարտականությունները կատարող՝ Մարգարիտա Վրեժի Զիլֆյան, բ.գ.թ., դոցենտ

Ամբիոնի վարիչ՝ Գայանե Հրանտի Խաչատրյան, բ.գ.դ.,

Ամբիոնի վարիչ՝ Գեորգի Գրիգորի Օկոև, բ.գ.դ., պրոֆեսոր,

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար՝ Արմեն Աբրահամի Շաքարյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր,

  • Մանկաբուժական նեղ մասնագիտությունների կուրս

Կուրսի վարիչի պաշտոնակատար՝ Զոհրաբյան Հովհաննես Գևորգի, բ.գ.թ., դոցենտ,

Ամբիոնի վարիչ՝ Խաչիկ Մարտինի Խաչիկյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր,

Ամբիոնի վարիչ՝ Պավել Արտեմի Մազմանյան, բ.գ.թ., դոցենտ,

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար՝ Գուրգեն Անդրանիկի Հովհաննիսյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր,

Ամբիոնի վարիչ՝ Արա Միքայելի Մինասյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր,

Ամբիոնի վարիչ՝ Արտավազդ Բագրատի Սահակյան, բ.գ.թ., դոցենտ,

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար՝ Տիգրան Լևի Սուլթանյան, բ.գ.դ.,

Ամբիոնի վարիչ՝ Կառլեն Գրիգորի Ադամյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս,

Խմբի վարիչ՝ Նունե Գևորգի Տեր-Մարգարյան, մանկ.գ.թ., դոցենտ

Ամբիոնի վարիչ՝ Վաչագան Պետրոսի Այվազյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր,

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար՝ Հայրապետ Մեսրոպի Գալստյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ,

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար՝ Սիմոն Ժիրայրի Փխրիկյան, բ.գ.թ., դոցենտ,

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար՝ Ալինա Մաքսիմի Քուշկյան, բ.գ.դ.,Հասցե՝ ՀՀ, Երևան 0025, Կորյունի 2, Երևանի պետական բժշկական համալսարան, Հետբուհական և շարունակական կրթության ֆակուլտետ
Հեռ.՝ (+37460) 621365, (+37460) 621366, (+37460) 621429
Ֆաքս՝ (+37410) 582532
Էլ. փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոտերից, այն տեսնելու համար պետք է միացված լինի Javascript-ը

 

Find us on Facebook