Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

ՆՀԲՀ - Հատոր 4, No. 2, Հունիս 2010


pdf-icon Յաղջյան Գ.Վ., Ազատյան Ա.Տ.
Գործոններ, որոնք ազդում են ֆունկցիոնալ արդյունքի վրա միջնակ, ծղիկային, համակցված միջնակ-ծղիկային նյարդերի վերականգնումից հետո (գրականության տեսություն)
pdf-icon Հովհաննիսյան Հ.Գ., Ներոև Վ.Վ., Գունդորովա Ռ.Ա., Սմետանինա Մ.Ն., Դանիլովա Դ.Յու.
Միկրոինվազիվ դեսցեմետոպլաստիկա. առաջին 20 դեպքերի նախնական արդյունքների վերլուծություն
pdf-icon Հովհաննիսյան Հ.Գ., Գունդորովա Ռ.Ա., Կիմ Ա.Է.
Առաջային շերտավոր ինվերտ կերատոպլաստիկայի էքսպերիմենտալ փորձարկման արդյունքները
pdf-icon Մալայան Ա.Ս., Հովակիմյան Ա.Վ., Մարտիրոսյան Ս.Ս.
Օկուլոբեխչետի բուժման նոր եղանակները
pdf-icon Թևոսյան Մ.Ս., Մալայան Ա.Ս.
Ավաստինը որպես զարգացող տարիքային մակուլյար դեգեներացիայի համալիր վերականգման հիմնական բաղադրամաս
pdf-icon Սենան Մ.
Քնային զարկերակների ուլտրաձայնային հետազոտության արդյունավետությունը իշեմիկ և ոչ իշեմիկ կարդիոմիոպաթիաների տարբերակիչ ախտորոշման մեջ
pdf-icon Ամարյան Գ.Գ.
Երեխաների մոտ պարբերական հիվանդության դեպքում որովայնի, մարսողական համակարգի ախտահարումների կլինիկական և ժառանգաբանական բնութագիրը
pdf-icon Մելոյան Ա.Կ.
Շրջակա հյուսվածքների կառուցվածքի մորֆոլոգիական առանձնահատկությունները և էքսուդատի ցիտոլոգիական բնութագիրը հյուսվածքների տարբեր տեսակի դիսսեկցիայի ժամանակ
pdf-icon Մելոյան Ա.Կ., Բարսեղյան Յու.Ա.
Մնացորդային խոռոչի ակտիվ դրենավորման եղանակը հետվիրահատական վենտրալ ճողվածքների ալլոհերնիոպլաստիկայի ժամանակ
pdf-icon Շեկոյան Ս.Վ.
Նատրիուրետիկ հորմոնների ախտաֆիզիոլագիան և կլինիկական կարևորությունը սրտային անբավարարության ժամանակ (գրականության տեսություն)
pdf-icon Մարգարյան Ա.Գ.
«Մասնագիտական այրվելը» առողջապահության առաջնային օղակի բժիշկների շրջանում. պիլոտային հետազոտություն
pdf-icon Կոստանյան Մ.Դ.
Վերին վերջույթների զգացողական խանգարումները անութային ավշային հանգույցների հեռացման ժամանակ` նյարդային խրձի պահպանմամբ
pdf-icon Ենգիբարյան Ա.Ա., Մաթևոսյան Հ.Շ., Կրասնիկով Ն.Ֆ., Հովսեփյան Մ.Է.
Մկանային դիստրոֆիաների (միոդիստրոֆիաներ) վաղ ախտորոշման հարցի վերաբերյալ

 

Find us on Facebook