Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

ՆՀԲՀ - Հատոր 3, No. 2, Հունիս 2009


pdf-icon Տեր-Մարկոսյան Ա.Ս., Խուդավերդյան Դ.Ն.
Նյարդային հյուսվածքի վրա պարաթիրեոիդ հորմոնի ազդեցության բջջային մեխանիզմը
pdf-icon Զիլֆյան Ա.Վ., Սահակյան Կ.Թ., Ավագյան Ս.Ա., Անանյան Ա.Հ., Բայբուրթյան Ս.Ա.
Թիրախ օրգաններում իմունաձևաբանական, նեյրո-էնդոկրին և մետաբոլիկ շեղումները երկարատև ճնշման համախտանիշի պայմաններում
pdf-icon Գամբարով Ս.Ս., Հակոբյան Ա.Վ., Կծոյան Ա.Լ., Զախարյան Ա.Ս.
Հակաբորբոքային պատասխան. Նեյրոէնդոկրինիմունային փոխազդեցություն
pdf-icon Թադևոսյան Ն.Ս., Թադևոսյան Ա.Է., Պետրոսյան Մ.Ս.
Հայաստանի գյուղատնտեսությունում թունաքիմիկատների կիրառման և օրգանիզմի վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա դրանց ազդեցության որոշ հարցեր
pdf-icon Գասպարյան Գ.Հ., Գրիգորյան Ռ.Մ., Սարգսյան Ն.Կ., Բաբայան Ն.Ս., Պողոսյան Դ.Ա., Հովհաննիսյան Գ.Գ., Հարությունյան Ռ.Մ.
Այլընտրանքային in vitro թունաբանություն ներկա վիճակը և զարգացման հեռանկարները Հայաստանում
pdf-icon Բակալյան Վ.Լ.
Վեստիբուլյար տեղաշարժված լաթի օգտագործումը փափուկ հյուսվածքների ծավալի մեծացման համար
pdf-icon Պողոսյան Շ.Մ.
Երեխայի քունքոսկորի ոսկրախտ (օստեոմիելիտ)
pdf-icon Վարդանյան Ս.Ա.
Ռուդոլֆ Վիրխովը, Կովկասը և հայերը
 

Find us on Facebook