Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

ՆՀԲՀ - Հատոր 2, No. 4, Դեկտեմբեր 2008


pdf-icon Զարգարյան Ա.Լ., Զիլֆյան Ա.Վ., Քյալյան Գ.Պ.
Մելատոնինի դերը միկրոհեմոշրջանառության ուղիների թափանցելիության կարգավորման մեջ (Փորձարարական հետազոտություն, հաղորդագրություն №1)
pdf-icon Վարդազարյան Ն.Դ., Համբարձումյան Ս.Վ., Արսենյան Կ.Ա., Մխիթարյան Ա.Գ., Գյուլամիրյան Կ.Գ.
Լորձային անոթաարյունային պատնեշների, քիմքային նշագեղձի ավշանման կառույցների իմունաբջջաքիմական բնութագիրը քրոնիկ ստրեպտոկոկային վարակի ժամանակ
pdf-icon Բաբլոյան Ս.Ռ, Վուլգարիս Զ., ՊապաեՖիմիու Մ., Կիրուդի Ա, Կարակիտսոս Պ.
Ձվարանների էպիթելային քաղցկեղի վաղ շրջանում ԴՆԹ-ի պլոիդությունը` որպես ախտորոշման ճշտության բարելավման ցուցանիշ
pdf-icon Ղազարյան Ռ.Կ. Սահակյան Լ.Ա., Թովմասյան Ա.Գ., Մովսիսյան Լ.Դ., Համբարձումյան Ա.Ձ.
Նոր հակամանրէային միջոցներ բնական և սինթետիկ ծագման մետաղապորֆիրինների հիմքով
pdf-icon Սաֆարյան Կ.Ս, Նավասարդյան Գ.Ա.
Թերշարժունակ և տարեց առնետների հիպոկամպ կախյալ վարքային դրսևորումների համեմատական բնութագիրը
pdf-icon Տեր-Պողոսյան Հ.Յու., Նալբանդյան Մ.Ս., Ղազարյան Է.Ռ., Մկրտչյան Գ.Ա.
Նորմոգնատիկ օկլյուզիայով երեխաների կիսադեմերի բնութագիրը
pdf-icon Սահակյան Ն.Ժ., Պետրոսյան Մ.Թ., Վոլոդին Վ.Վ., Վոլոդինա Ս.Օ., Աղաջանյան Ջ.Ա., Պոպով Յու.Գ.
Ajuga genevensis L.-ի մեկուսացված կոիլտոիրան` որպես կենսաբանական ակտիվ նյութերի պոտենցիալ աղբյուր
pdf-icon Սահակյան Գ.Վ., Բատիկյան Տ.Բ., Արծրունի Գ.Գ.
Էլեկտրաստատիկ դաշտերի ազդեցությունը էպիդիդիմիալ սպերմատոզոիդների կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ վիճակի վրա
pdf-icon Յաղջյան Գ.Վ., Կանայան Ա.Ս., Մխիթարյան Ա.Գ., Սանամյան Ա.Վ.
Երիտասարդ կնոջ մոտ հետվիրահատական որովայնապատի էնդոմետրիոզը
 

Find us on Facebook