Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

ՆՀԲՀ - Հատոր 2, No. 3, 2008


pdf-icon Ֆրագասսո Գ., Սպոլադորե Ռ., Բարատտո Ֆ., Արիոլի Ֆ., Մարինոսկի Ջ., Մարգոնատո Ա.
ՆՈՐ ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՍՐՏԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ` ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ ԱԶԱՏ ՃԱՐՊԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ՕՔՍԻԴԱՑՈՒՄԸ
pdf-icon Ֆարմակիս Դ., Պարիսիս Ջ., Ֆիլիպպատոս Գ.
ՀԻՊՈՆԱՏՐԵՄԻԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ ՍՐՏԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄՈՏ
pdf-icon Սիսակյան Հ. Ս.
ՍՐՏԱՄԿԱՆԻ ՀԻԲԵՐՆԱՑԻԱՅԻ, ԳԱՄՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆԱԽԱԿՈՆԴԻՑԻՈՆԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱԹՈՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱՆ, ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՖԱՐՄԱԿՈԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
pdf-icon Պաոլիկի Ա., Ֆրանզինի Մ., Կորտի Ա., Էմդին Մ., Պասսինո Կ., Պոմպելլա Ա.
ԱԹԵՐՈՍԿԼԵՐՈԶԻ ԵՎ ՍԻՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՈՐ ԲՆՈՐՈՇԻՉ: ԳԱՄՄԱ-ԳԼՅՈՒՏԱՄԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶԱՅԻ ՖԵՐՄԵՆՏԱՅԻՆ ԱԿՏԻ­ՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
pdf-icon Ադամյան Կ. Գ., Չիլինգարյան Ա. Լ.
ԼՈԶԱՐՏԱՆԻ ԲԱՐՁՐ ՉԱՓԱԲԱԺԻՆՆԵՐԸ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ ԵՆ ՁԱԽ ՓՈՐՈՔԻ ԴԻԱՍՏՈԼԻԿ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆ ՁԱԽ ՓՈՐՈՔԻ ՆՎԱԶԱԾ ՃԿՈՒՆՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԴԻԱՍՏՈԼԻԿ ՍՐՏԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄՈՏ
pdf-icon Զելվեյան Պ. Հ., Բունիաթյան Մ. Ս., Խաչատրյան Ս. Գ., Օսչեպկովա Ե. Վ., Ռոգոզա Ա. Ն.
ՔՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ՕԲՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ԱՊՆՈԷ ՍԻՆԴՐՈՄՈՎ ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ՀԻՊԵՐՏՈՆԻԱՅՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ՊՈՒԼՍՕՔՍԻՄԵՏՐԻԱՅԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
pdf-icon

Քոթթին Ի.
ՍԻՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆ ՊԱԹՈՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱՅԻ և ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿԱՅԻՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ: ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

pdf-icon Գուրևիչ Մ.
ՍՐՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ և ՊԱԹՈՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ: ՆՅՈՒԹԱՓԱԽԱՆԱԿԱՅԻՆ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱ­ՐԱ­ՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
pdf-icon Հովակիմյան Ա. Հ.
ՈՒՂԵՂԻ ՀԵՏՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԿԱԹՎԱԾԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՌԻՍԿԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՎԱՂ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԵԼՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ԿՈՐՈՆԱՐ ՇՈՒՆՏԱՎՈՐՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ` ԿԱԽՎԱԾ ԱՐՅԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱ­ԳՈՐԾՈՒՄԻՑ
pdf-icon Ավագյան Ս. Ա., Զիլֆյան Ա. Վ., Երամյան Դ.Գ., Ներսիսյան Ս.Ս., Ավագյան Տ.Ս.
ՊՈՒՏՐԵՍՑԻՆԻ ԴԵՐԸ ՍՐՏԻ ԲԱՐՁՐ ԿԾԿՈՂԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐՈՒՄ
pdf-icon Սիսակյան Ս. Հ., Կրասնիկով Ն. Ֆ., Սիսակյան Հ.Ս., Սեմերջյան Ա. Բ.
ՍՐՏԱՄԿԱՆԻ ԱԴՐԵՆԱԼԱՅԻՆ ՍՈՒՐ ԱԽՏԱՀԱՐՄԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՖԵՆՈՄԵՆԸ ՓՈՐՁԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԹՈՔԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

 

Find us on Facebook