Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

ՆՀԲՀ - Հատոր 2, No. 2, 2008pdf-icon

Հակոբյան Մ.Է., Անժելովա Ի.Բ., Մանվելյան Հ.Մ.

ԲԱԶՄԱԿԻ ԿԱՐԾՐԱԽՏԻ ԷՊԻԴԵՄԻՈԼՈԳԻԱՆ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԹԱՔՆՎԱԾ ՀԱՄԱՎԱՐԱ՞Կ

pdf-icon

Բաբայան Կ., Մկրտչյան Ա., Մանուկյան Է., Հովհաննիսյան Հ.

ՈՐՈՇ ԴԵՐՄԱՏՈԶՆԵՐՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՍՏԻԳՄԱՏԻԶԱՑԻԱՅԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

pdf-icon Ավետիսյան Լ. Ռ.

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

pdf-icon

Մարդիյան Մ. Ա., Սականյան Գ.Գ., Մարկոսյան Ա. Ա.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԱՆՀԱՏՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆ

pdf-icon

Ամիրխանյան Ե. Է.

ՄԱՅՐԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՊՐԱԿՏԻԿ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ` ԿՐԾՔՈՎ ՕՊՏԻՄԱԼ ԿԵՐԱԿՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

pdf-icon

Համբարձումյան Ա. Ձ., Հարությունյան Կ. Է.

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱ-ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԻՄՔԵՐԸ

pdf-icon

Մարկոսյան Ա.Մ., Քյալյան Գ.Պ.

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՎԵՐՋԻՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՌԵՖՈՐՄԸ

pdf-icon

Նարիմանյան Մ. Զ., Մարգարյան Ա. Գ.

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ԱՆԸՆԴՄԻՋԵԼԻ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՕՂԱԿԻ ՈՐԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔ

pdf-icon

Նազարեթյան Մ.Կ.

ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԿՐՃԱՏՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎՌՈՒՄ

pdf-icon

Դավիդյանց Մ.Վ., Էզրա Բարզիլայ, Նիազյան Լ.Գ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲՈՏՈՒԼԻԶՄԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՌԻՍԿԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԵՌԱՎՈՐ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՀԵԱՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

pdf-icon

ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ ՊՐՈՖԵՍՈՐ ՎԻԼԵՆ ԱՐՄԵՆԻ ԱՍՏՎԱԾԱՏՐՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

Find us on Facebook