Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

ՆՀԲՀ - Հատոր 1, No. 1, Նոյեմբեր 2007


pdf-icon Վարդանյան Ս.Ա.
Միջնադարյան Հայաստանի բժշկական ժառանգության տեսական ու գործնական արժեքները ժամանակակից գիտության լույսի ներքո
pdf-icon Պ. Հունզիկեր, Հ.Ս. Սիսակյան
Նանոտեխնոլոգիաների հնարավորությունները բժշկագիտության մեջ: Առասպե՞լ, թե՞ իրականություն
pdf-icon Թ.Ֆ. Սարգսյան, Ա.Ս. Հայրապետյան, Ա.Ա. Բեգլարյան, Գ.Ռ. Շահսուվարյան, Ա.Ռ. Եղիազարյան
Հայերի մոտ միջերկրածովային ընտանեկան տենդի (պարբերական հիվանդություն) մոլեկուլյար ախտորոշումը
pdf-icon Հ.Մ. Մանվելյան, Կ.Պ. Կլաուս, Լ.Ջ. Նոբել-Խեսլայն
Կեղևային պերֆուզիայի դինամիկ խանգարումները և միկրոգլիա մակրոֆագների ակտիվացումը փորձարարական պայմաններում ռաջացած գլխուղեղի կեղևի ախտահարման ժամանակ
pdf-icon Կ.Պ. Առաքելյան, Մ. Էհրհարթ-Բորնշտայն, Դ.Ն. Խուդավերդյան
Մակերիկամներում ստերոիդոգենեզի հարմակուղեղային կարգավորումը ադիպոցիտների կողմից
pdf-icon Ջ.Ս. Սարգսյան, Վ.Ա. Չավուշյան, Ի.Բ. Մելիքսեթյան, Մ.Վ. Պողոսյան, Զ.Է. Ավագյան, Ա.Վ. Ոսկանյան, Հ.Հ. Մկրտչյան, Վ.Ս. Կամենեցկի, Դ.Օ. Աբրահամյան
Naja Naia oxiana կոբրայի թույնի պրոտեկտոր ազդեցությունը պարկինսոնի հիվանդության ռոտենոնով հարուցված մոդելի վրա
pdf-icon Լ.Վ. Ստեփանյան, Հ.Վ. Թոփչյան
Կովկասյան հապալասենու պտուղներից դեղաձևերի ստացումը և դրանց ազդեցության ուսումնասիրությունն աչքի ցանցաթաղանթի վրա
pdf-icon Լ.Մ. Մկրտչյան
Պատվաստանյութեր և պատվաստում
 

Find us on Facebook