Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

ՆՀԲՀ - Հատոր 3, No. 4, Դեկտեմբեր 2009


pdf-icon Մանվելյան Հ.Մ.
Տարբեր տարիքային խմբերում տեղային արյան հոսքի, ակտիվացված միկրոգլիայի/մակրոֆագերի ափոպտոզի ու ազատ երկաթի կուտակման ախտածին դերը փորձարարական նեյրոտրավմայի ժամանակ
pdf-icon Ավագյան Ս.Ա.
Միոկարդի բարձր կծկողականության ակտիվության հիմքում ընկած ռեգիոնալ պուտրեսցին-կախյալ մեխանիզմները (Փորձարարական հետազոտություն. երկրորդ ծանուցում)
pdf-icon Ճանճապանյան Ա.Ն., Թադևոսյան Ն.Ս., Պողոսյան Ս.Բ., Մուրադյան Ս.Ա, Խաչատրյան Բ.Գ., Մայրապետյան Ա.Խ.
Տարբեր քիմիական գործոններով շրջակա միջավայրի աղտոտվածության մակարդակների և ազգաբնակչության առողջության վրա հնարավոր ազդեցության ուսումնասիրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
pdf-icon Սահակյան Գ.Վ., Արծրունի Գ.Գ.
Էլեկտրաստատիկ դաշտերի ազդեցությունը առնետների սպերմատոգենեզի հորմոնալ կարգավորման եվ սերմնարանների կառուցվածքա-ֆունկցիոնալ վիճակի վրա
pdf-icon Զիլֆյան Ա.Վ.
Ռեզիդենտ միկրոօրգանիզմների ինտրակորպորալ ասոցիացիաները որպես միկրոօրգանիզմների ընդհանուր հոմեոստազ ապահովող բազմաֆունկցիոնալ համակարգեր
pdf-icon Արծրունի Գ.Գ.
Նոր էկոլոգիայի գործոնների ազդեցությունը էվոլյուցիոն գործընթացների վրա
pdf-icon Չոբանյան Ա.Վ.
Հիպերտոնիայի պարադոքսը հիվանդության անվերահսկելիությունը` չնայած ձեռքբերված բուժման հաջողությունների

 

Find us on Facebook