Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

ՀՀ գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկ


ԺԴ.00.00 Բժշկական գիտություններ
ԺԴ.00.01 Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա Բժշկական
ԺԴ.00.02 Մարդու անատոմիա, հյուսվածաբանություն, բջջաբանություն և սաղմնաբանություն Բժշկական, կենսաբանական
ԺԴ.00.03 Ներքին հիվանդություններ Բժշկական, կենսաբանական
ԺԴ.00.04 Սրտաբանություն Բժշկական, կենսաբանական
ԺԴ.00.05 Հիգիենա, պրոֆպաթոլոգիա և թունաբանություն Բժշկական, կենսաբանական
ԺԴ.00.06 Մանկաբուժություն Բժշկական
ԺԴ.00.07 Նյարդաբանություն, հոգեբուժություն և թմրաբանություն Բժշկական, կենսաբանական
ԺԴ.00.08 Ուռուցքաբանություն Բժշկական, կենսաբանական
ԺԴ.00.09 Պաթոլոգիակաս անատոմիա և դատական բժշկություն Բժշկական
ԺԴ.00.10 Պաթոլոգիական և նորմալ ֆիզիոլոգիա Բժշկական, կենսաբանական
ԺԴ.00.11 Բժշկական ռադիոլոգիա Բժշկական
ԺԴ.00.12 Ստոմատոլոգիա Բժշկական
ԺԴ.00.13 Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Բժշկական
ԺԴ.00.14 Դեղաբանություն Բժշկական, կենսաբանական, դեղագործական
ԺԴ.00.15 Վիրաբուժություն Բժշկական
ԺԴ.00.16 Համաճարակաբանություն Բժշկական, կենսաբանական
ԺԴ.00.17 Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում Բժշկական
ԺԴ.00.18 Քթի, կոկորդի և ականջի հիվանդություններ Բժշկական
ԺԴ.00.19 Աչքի հիվանդություններ Բժշկական
ԺԴ.00.20 Անեսթեզոլոգիա և վերակենդանացում Բժշկական
ԺԴ.00.21 Ուրոլոգիա Բժշկական
ԺԵ.00.00 Դեղագործական գիտություններ
ԺԵ.00.01 Դեղագիտություն Դեղագործական, կենսաբանական, քիմիական
Գ.00.00 Կենսաբանական գիտություններ
Գ.00.01 Ռադիոկենսաբանություն Կենսաբանական, բժշկական
Գ.00.02 Կենսաֆիզիկա Կենսաբանական, ֆիզիկամաթեմատիկական, բժշկական
Գ.00.03 Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն Կենսաբանական, ֆիզիկամաթեմատիկական, բժշկական, քիմիական
Գ.00.04 Կենսաքիմիա Կենսաբանական, քիմիական, տեխնիկական, գյուղատնտեսական, բժշկական, անասնաբուժական
Գ.00.05 Բուսաբանություն Կենսաբանական, գյուղատնտեսական, աշխարհագրական
Գ.00.06 Վիրուսոլոգիա, իմունոլոգիա Կենսաբանական, բժշկական
Գ.00.07 Միկրոբիոլոգիա Կենսաբանական, բժշկական, անասնաբուժական, գյուղատնտեսական
Գ.00.08 Կենդանաբանություն, Կենսաբանական, գյուղատնտեսական, անասնաբուժական, գյուղատնտեսական
Գ.00.09 Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա Կենսաբանական, անասնաբուժական
Գ.00.10 Անդրոպոլոգիա Կենսաբանական, պատմական
Գ.00.11 էկոլոգիա Կենսաբանական, աշխարհագրական, գյուղատնտեսական, քիմիական, ֆիզիկամաթեմատիկական, բժշկական
Գ.00.12 Ջրակենսաբանություն Կենսաբանական, աշխարհագրական
Գ.00.13 Մակաբուծաբանություն Կենսաբանական, բժշկական, անասնաբուժական
Գ.00.14 Կենսատեխնոլոգիա Կենսաբանական, քիմիական, տեխնիկական, գյուղատնտեսական
Գ.00.15 Գենետիկա Կենսաբանական, բժշկական, գյուղատնտեսական
Գ.00.16 Կենսաինֆորմափիկա Կենսաբանական, ֆիզիկամաթեմատիկական
Գ.00.17 Սնկաբանություն Կենսաբանական, գյուղատնտեսական, բժշկական
 

Find us on Facebook