Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng
Slideshow

Ամբիոնական հայտ և հաշվետվություն

7.09.2017

Հարգելի գործընկերներ,

Պահպանելով լավագույն ավանդույթները և ղեկավարվելով գիտական գործունեության միջազգայնացմանն ու մեր համալսարանի միջազգային վարկանիշի բարելավմանն ուղղված ԵՊԲՀ քաղաքականությամբ՝ տարեվերջին կազմակերպվող տարեկան հաշվետու գիտաժողովի շրջանակներում տեղի կունենա «Գիտության շաբաթ» միջոցառումների շարք՝ համալսարանում իրականացվող գիտական հետազոտությունները ամփոփելու և գիտական գործունեության զարգացման հեռանկարները նախանշելու նպատակով:

Կից ներկայացվում են ամբիոնի (գիտական ստորաբաժանման) կողմից ընթացիկ տարում իրականացված գիտական գործունեության մասին հաշվետվության, գիտական հետազոտության եռամյա նախագծի, թեզիսներին և զեկուցումներին ներկայացվող պահանջների վերաբերյալ ձևաթղթերի փաթեթները:

Խնդրում ենք նշված ժամկետներում ներկայացնել Ձեր ղեկավարությամբ իրականացվող հետազոտությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ պահպանելով կից գրությամբ (Նամակ ամբիոնի վարիչին) ներկայացվող ձևաչափերը:

Հարգանքով՝ Գիտության վարչություն
 

Science Week 2017

Announcements


Find us on Facebook