Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng
Slideshow

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀԱՐԳԵԼԻ՛ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐ

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամում բարեվարքության մշակույթի ներդրման և կոռուպցիայի կանխարգելման նպատակով նախատեսվում է մշակել և ընդունել Էթիկայի (բարեվարքության) կանոնագիրք (կանոնագրքեր) սովորողների, ակադեմիական անձնակազմի և վարչական անձնակազմերի համար, ինչպես նաև դրանցից բխող և դրանց կիրառման հետ կապված համապատասխան ընթացակարգեր, կանոնակարգեր, քաղաքականություններ և կանոններ: Հիմնադրամը խիստ կարևորում է Ձեր կարծիքը, ուստի խնդրում է Ձեր ժամանակից մի փոքր հատված տրամադրել հիմնադրամի կողմից անցկացվող հարցումներին պատասխանելու համար:

ԷԹԻԿԱՅԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱՑԱՆԿ

ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱՑԱՆԿ

 

Science Week 2017

Announcements


Find us on Facebook