Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

ՆՀԲՀ - Հատոր 9, No. 4, 2015

pdf-icon

Թորոսյան Ա.Ց., Թունյան Յու.Ս., Թորոսյան Ե.Ա.

Պոլիմորբիդությունը եվ նյարդաիմունոէնդոկրինային ցանցի եվ պոլիմորբիդության համախտանիշի զարգացման կոռելյացիան

pdf-icon

Կարապետյան Ա.Ա., Նարիմանյան Մ.Զ., Սեկոյան Է.Ս., Մանվելյան Հ.Մ.

Ֆիբրոմիալգիա. ընկճվածության աստիճանը, ցավի ուժգնությունն ու քնի խանգարումները որպես համախտանիշի ծանրության քանակական ցուցանիշներ

pdf-icon

Ֆանարջյան Ռ.Վ., Խաչատրյան Մ.Կ., Սարգսյան Ն.Ա., Քոչարյան Ս.Ա., Խաչատրյան Տ.Կ.

Ներգանգային Անեվրիզմների ներանոթային խցանումը ինքնաբերական ենթաոստայնային արյունազեղման սուր փուլում

pdf-icon

Խաչատրյան Է.Ա., Վան Խյուլ Մ.Մ., Մանվելյան Հ.Մ.

Կոգնիտիվ հարուցված պոտենցիալներ. մեթոդ գլխուղեղում լեզվի մշակման հետազոտությունների համար

pdf-icon

Ֆանարջյան Ռ.Վ., Խաչատրյան Տ.Կ., Խաչատրյան Մ.Կ., Խաչատրյան Է.Կ., Գրիգորյան Ա.Ա.

Հիբրիդային անոթային նյարդավիրաբուժություն. Ներգանգային անեվրիզմների բուժման նոր փուլ

pdf-icon

Հակոբյան Հ.Ա., Սաբահղուլյան Կ.Պ., Մանվելյան Հ.Մ.

Ուղեղային պարալիզով երեխաների մայրերի կյանքի որակը Հայաստանում

pdf-icon

Ուլմ Ա. Ջ. Գրիգորյան Ա.Ա., Ֆրանկլին Ռ.Լ., Միրեքլ Ռ.Ա.

Օրգանական կամ կալցիումացված Մակարդախցանումների մոդելավորումը. կենդանիների նոր մոդել էթիլեն ալկոհոլ կո-պոլիմերի կիրառմամբ եվ ստենդի հեռացման առկա մեթոդի համեմատությունը solitaire fr® -ի հետ

pdf-icon

Մկրտչյան Ա.Գ., Հովսեփյան Ա.Ա.

Իմպերատիվ հալյուցինացիաների ազդեցությունը շիզոֆրենիայով հիվանդների ինքնասպանության հակվածության վրա

pdf-icon

Նիկողոսյան Ք.Վ., Թովմասյան Ի.Թ., Մազմանյան Պ.Ա.

Շատ ցածր քաշով ծնված երեխաների նյարդաբանական զարգացման հետեվանքները ճշգրտված երկու տարեկան հասակում

pdf-icon

Նեկրասովա Ն.Ա.

Սպոնդիլոգեն վերետեբրալ-բազիլյար անբավարարությամբ հիվանդների արյան վազոակտիվ նյութերի հավասարակշռության խախտումը

pdf-icon

Բիվալցեվ Վ.Ա., Կիկուտա Կ., Կալինին Ա.Ա., Խաչիկյան Ա.Ֆ., Բելիխ Ե.Գ., Լեվինա Գ.Յու., Մինասյան Ի.Ս.

Պարանոցային հատվածում ողնուղեղի ներողնուղեղային էպենդիմալ կիստա

pdf-icon

Բիվալցեվ Վ.Ա, Կալինին Ա.Ա. Խաչիկյան Ա.Ֆ., Ժդանովիչ Գ.Ս., Եգորով Ա.Վ., Պանասենկա Ս,Յու., Դամդինով Բ.Բ., Բելիխ Ե.Գ., Անտիպինա Ս.Լ., Սորոկովիկով Վ.Ա.

բաց-թափանցող գանգուղեղային վնասվածքի դեպքում Պացիենտի գլխուղեղի ձախ ճակատային բլթի հետվնասվածքային թարախակույտի հաջող բուժման դեպք

pdf-icon

Տարասովա Ի.Վ., Կլիմենկո Տ.Մ., ՄարկԵՎիչ Վ.Է., Պետրաշենկո Վ.Ա., Կասյան Ս.Ն., Պիլիպեց Օ.Ա.

Կենտրոնական նյարդային համակարգի շուրջծնական թերթթվածնային ախտահարումներ կրած երեխաների նյարդա-հոգեբանական զարգացման խախտումները

pdf-icon

Սահակյան Մ.Ա., Ստեփանյան Ս.Ա., Գաբրիելյան Ա.Մ., Պետրոսյան Հ.Պ., Ակունց Ա.Ռ., Սահակյան Ա.Մ. Ենթաստամոքսային գեղձի խուղակների զարգացման ռիսկի գործոնները պանկրեաս-տասներկումատյա աղու մասնահատումների դեպքում

pdf-icon

Սիսակյան Հ.Ս., Սահակյան Լ.Գ. Էնդոթելին-1-ի նշանակությունը Սրտի ձախ փորոքի ռեմոդելավորման ընթացքում

 

Find us on Facebook