Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

ՆՀԲՀ - Հատոր 9, No. 3, 2015


pdf-icon

ՄԿՐՏՉՅԱՆ Ս.Ա., ԴՈՒՆԱՄԱԼՅԱՆ Ռ.Ա., ՉՈՓԻԿՅԱՆ Ա.Ս.

ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿՆԱՋ-ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴՊՐՈՑԱՀԱՍԱԿ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ՎՐԱ

pdf-icon

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ Ք.Կ., ՂԱԶԱՐՅԱՆ Գ.Ա., ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ Ա.Ա.

ԳՈՒՆԱԶԱՐԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀՈԳԵՀՈՒԶԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

pdf-icon

ՏՈՒՐՈՎԱ Լ.Ա.,ՎԼԱԴԻՄԻՐՈՎ Ն.Գ.,ՎԼԱԴԻՄԻՐՈՎԱ Ն.Ի, ԳՈՐԲՈՉԵՆԿՈ Ն.Գ.,

ՀՂԻՆԵՐԻ ՀՈԳԵՀՈՒԶԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ ՄԱՅՐՈՒԹՅԱՆԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՆՐԱ ՇՏԿՈՒՄԸ ԱՌՈՂՋԱՐԱՆԱՅԻՆ ԲՈՒԺՄԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ

pdf-icon

ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ Կ.Վ., ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ Ի.Տ., ՄԱԶՄԱՆՅԱՆ Պ.Ա.

ՆԵՐԳԱՆԳԱՅԻՆ ԱՐՅՈՒՆԱԶԵՂՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱՆՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՍՏԻՃԱՆԸ և ԵԼՔԸ ՇԱՏ ՑԱԾՐ ՔԱՇՈՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԾՆՆԴԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

pdf-icon

ՉԱՅՉԵՆԿՈ Տ.Վ.

ՍԻՐՏ-ԱՆՈԹԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ՃԱՐՊԱԿԱԼՈՒՄՈՎ ՄԵՏԱԲՈԼԻԿ ԱՌՈՂՋ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՄՈՏ

pdf-icon

ԼՈԲՈԴԱ Ա.Ն., ՄԱՐԿԵՎԻՉ Վ.Է.,ՊԵՏՐԱՇԵՆԿՈ Վ.Ա.

ՖԵՐՄԵՆՏՈՒՐԻԱՅԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ՄՈՏ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՇՆՉԱՀԵՂՁՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏևԱՆՔՈՎ ԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԽԱՆԳԱՐՄԱՄԲ

pdf-icon

ԳՈՐԲԱՍ Վ.Ա., ՍՄԻՅԱՆ Ա.Ի., ԿՈՒՐԳԱՆՍԿԱՅԱ Վ.Ա.

ԲՐՈՆԽԻԱԼ ԱՍԹՄԱՅՈՎ ՀԻՎԱՆԴ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ ՀԱՍՏ ԱՂԻՔԻ ՄԻԿՐՈՖԼՈՐԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

pdf-icon

ԶՆԱՄԵՆՍԿԱՅԱ Տ.Կ.,ՊՈԽԻԼԿՈ Վ.Ի.,ԿՈՎԱԼԵՎԱ Ե.Մ., ՌՈՍՍՈԽԱ Զ.Ի., ՉԵՐՆՅԱՎՍԿԱՅԱ ՅՈՒ.Ի.

ՎԱՂԱԺԱՄ ԾՆՎԱԾ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ ԳԵՆԵՏԻԿ ԲԱԶՄԱՁևՈՒԹՅԱՆ ԶՈՒԳԱԿՑՈՒՄԸ ԲՐՈՆԽՈԹՈՔԱՅԻՆ ԴԻՍՊԼԱԶԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԻՍԿԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՀԵՏ

pdf-icon

ՌՈՄԱՆՅՈՒԿ Ա.Ն., ՇԿՐԵԲԱ Ա.Օ.

ՇԱԳԱՆԱԿԱԳԵՂՁԻ ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾԱՆՐ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԱՂԵՐԻ ՄԵԾ ՔԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԳՈՐԾԱԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

pdf-icon

ՇԱՊՈՎԱԼ Օ.Ս., ՎՈՐՈՆՑՈՎԱ Լ.Լ.

ԲՈՒԺԱԿԱՆ ԻՄՈՒՆՈՇՏԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՒՌՈՒՑՔԱՆՄԱՆ ԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՂ ԿԱՆԱՆՑ ՄՈՏ

pdf-icon

ՍՄԻՅԱՆ Ա.Ի., ՄՈԶԳՈՎԱՅԱ ՅՈՒ.Ա., ՄՈՇՉԻՆ Ա.Պ.

ՔՐՈՆԻԿ ՏՈՆԶԻԼԻՏՈՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ ԲՋՋԱՅԻՆ ԻՄՈՒՆԻՏԵՏԻ և IL-1, IL-4-Ի ՔԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

pdf-icon

ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ Ն.Ա.

ԻՆՏԵՐԼԵՅԿԻՆ 2-Ի և ԿՈՐՏԻԶՈԼԻ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԲՆՈՒՅԹԸ ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ՊԱԹՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

pdf-icon

ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ Լ.Վ.

21-ՀԻԴՐՕՔՍԻԼԱԶԱՅԻ ԴԵՖԻՑԻՏՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱԿԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ԿԵՂԵՎԻ ԲՆԱԾԻՆ ԴԻՍՖՈՒՆԿՑԻԱ ԳԵՆԻՏԱԼԻԱՆԵՐԻ ԱՆՈՄԱԼ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՈՎ

pdf-icon

ԲԱՐԽՈՒԴԱՐՅԱՆ Ա.Լ.

ՍՐՏԱՄԿԱՆԻ ՍՈՒՐ ԻՆՖԱՐԿՏԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՄԱՐՖԱՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՈՎ ՀԻՎԱՆԴԻ ՄՈՏ

pdf-icon

ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ Ռ.Լ,ԱՂԱՋԱՆՈՎԱ Ե.Մ., ԲԱՅԲՈՒՐԴՅԱՆ Գ.Մ., ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ Լ.Վ.

ԱՈՒՏՈԻՄՈՒՆ ԷՆԴՈԿՐԻՆՈՊԱԹԻԱՅԻ ՀԱՄԱԿՑՈՒՄԸ ՈՉ ԷՆԴՈԿՐԻՆ ԱՈՒՏՈԻՄՈՒՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ: ՀԱԶՎԱԴԵՊ ԴԵՊՔ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՒՄ

 

Find us on Facebook