Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

ՆՀԲՀ - Հատոր 9, No. 2, 2015


pdf-icon

Զիլֆյան Ա.Վ., Գյուլամիրյան Կ.Հ.

«Ատիպիկ» միկրոօրգանիզմների դերը քմային նշիկների մշտակայող վարակի պայմաններում առաջացող ձեվաբանական եվ իմունոպաթոլոգիական տեղաշարժերի ժամանակ

pdf-icon

Խուդավերդյան Ա.Դ., Ազնաուրյան Ա.Վ.

Սուր եվ քրոնիկ հոգեհուզական սթրես տարած կանանց ընկերքի հյուսված-քաբանական բնութագիր

pdf-icon

Ստեփանյան Ս.Ա., Գուտտ Կ.Ն., Հանի ալ աբեդ ալ Մ., Մեսրոպյան Ռ.Ն., Եղիազարյան Հ.Հ., Հովհաննիսյան Հ.Ս.

Աճուկային ճողվածքների լապարասկոպիկ տոտալ էքստրապերիտոնեալ ռադիկալ վիրահատություն «SWING-CONTAC»T ցանցերի կիրառմամբ. առաջին վիրահա-տությունները Հայաստանում

pdf-icon

Զիլֆյան Ա.Վ.

Միկրոօրգանիզմների ռեզիդենտ ասոցիացիայի ներօրգանային համակարգ

pdf-icon

Հակոբյան Կ.Ա., Պողոսյան Ս.Բ., Մովսիսյան Մ.Ռ., Պողոսյան Յու.Մ., Տեր-Զաքարյան Ս.Օ., Մուրադյան Ս.Ա., Ճանճապանյան Ա.Ն.

«Յուբիվաքս» քսուքի հնարավոր ալերգիկ ազդեցության ուսումնասիրությունը

pdf-icon

Կոչուեվա Մ.Ն., Շալիմովա Ա.Ս., Պսարեվա Վ.Գ., Կիրիչենկո Ն.Ն.

Թիրախ-օրգանների վերամոդելավորման առանձնահատկությունները հիպեր-տոնիկ հիվանդների մոտ զուգորդված ճարպակալմամբ եվ շաքարային դիաբետով

pdf-icon

Սիդորչուկ Լ.Պ., Սոկոլենկո Ա.Ա., Սիդորչուկ Ա.Ռ., Կրկիլիվեց Լ.Գ., Բիրյուկ Ի.Գ., Ֆլյունդրա Ի.Գ., Սոկոլենկաո Մ.Ա.

Որովայնի ճարպակալմամբ եվ զարկերակային հիպերտենզիայով հիվանդների ինսուլինակայունությունը՝ կախված անգիոտենզին-փոխակերպող ֆերմենտի եվ PPAR-g2 գեների պոլիմորֆիզմից

pdf-icon

Պախարենկո Լ.Վ.

Պրոգեստերոնի եվ «PROGINS» պրոգեստերոնի ընկալիչի գենի պոլիմորֆիզմը նախադաշտանային համախտանիշի որոշ ձեվերի զարգացման մեջ

pdf-icon

Ստրուչկո Գ.Յու., Մերկուլովա Լ.Մ., Մոսկվիչեվ Ե.Վ., Կոստրովա Օ.Յու., Միխաիլովա Մ.Ն., Դրանդրովա Ե.Գ.

Ուրցագեղձի մորֆոլոգիական եվ իմունոհիստոքիմիական բնութագիրը հաստ աղու ուռուցքի զարգացման ֆոնի վրա

pdf-icon

Կորենկով Ա.Վ., Սիկորա Վ.Զ.

Վնասվածքի խոռոչում իմպլանտացիայից հետո կմախքի երկար ոսկրի վերականգ-նումը օստիոպլաստիկ «ԿոլապԱն» նյութով

pdf-icon

Մուհամեդ ալ-Ահմեդ Ռ., Տեր-Պողոսյան Հ.Յու., Ծատուրյան Ի.Ռ.

Երրորդ դասի անոմալիայով պացիենտների դիմածնոտային շրջանի աճի ցեֆալո-մետրիկ բնութագիրը

 

Find us on Facebook