Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

ՆՀԲՀ - Հատոր 9, No. 1, 2015


pdf-icon

Սիսակյան Հ.Ս., Ասատրյան Բ.Ա., Նահապետյան Հ.Մ.

ԴԻԼԱՏԱՑԻՈՆ ԿԱՐԴԻՈՄԻՈՊԱԹԻԱ. ՊԱԹՈԳԵՆԵՏԻԿ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԷՎՈԼՈՒՑԻԱ ԵՎ ԲՈՒԺՄԱՆ ՆՈՐ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ

pdf-icon

Սենատորովա Ա.Ս., Օմելչենկո Ե.Վ., Սանինա Ի.Ա., Կոնդրատովա Ի.Յու., Օնիկիենկո Ա.Լ., Շիպկո Ա.Ֆ.

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ ԿԱՐԴԻՈՄԻՈՊԱԹԻԱՅԻ ՀԱԶՎԱԳՅՈՒՏ ՁԵՎԵՐԻ ՄԻՋԴԻՍՑԻՊԼԻՆԱՐ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ

pdf-icon

Սիսակյան Հ., Սանոսյան Ա., Սահակյան Լ.

ԾԱՆՐ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՔՐՈՆԻԿ ՍՐՏԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՇԵՄԻԿ ԿԱՐԴԻՈՄԻՈՊԱԹԻԱՅՈՎ ՏԱՌԱՊՈՂ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՍՐՏԱՄԿԱՆԻ ՌԵՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՆԽՈՐՈՇԻՉ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

pdf-icon

Սենատորովա Ա.Ս., Գոնչար Մ.Ա., Կոնովալովա Ն.Վ., Մուրատով Գ.Ռ., Ստրաշոկ Ա.Ի.

ԷՆԴՈԹԵԼԱՅԻՆ ԱԶՈՏԻ ՕՔՍԻԴԻ ՍԻՆԹԱԶԱՅԻ ԳԵՆԻ ԲԱԶՄԱՁևՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՄՈՏ ՍԵՌԱՀԱՍՈՒՆԱՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՀԻՊՈԹԱԼԱՄԻԿ ՍԻՆԴՐՈՄԻ ԵՎ ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ԳԵՐՃՆՇՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

pdf-icon

Ստադնիկ Ս.Ն.

ՈՒՂԵՂԻ ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՔՐՈՆԻԿ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿՈԳՆԻՏԻՎ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՆԱԽԱՍՐՏԵՐԻ ՖԻԲՐԻԼՅԱՑԻԱՅՈՎ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՄՈՏ

pdf-icon

Շնայդեր Յու.Ա., Անտիպով Գ.Ն.,Բելով Վ.Ա., Իսայան Մ.Վ., Սիսակյան Վ.Գ., Հարությունյան Գ.Գ.

ՀԵՏՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ՄԵԴԻԱՍՏԻՆԻՏ ՍՐՏԻ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ. ԿԼԻՆԻԿԱ, ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ ԵՎ ԲՈՒԺՈՒՄ

pdf-icon

Լոգվինովա Օ.Լ., Բոյչենկո Ա.Դ., Սենատորովա Ա.Վ.

ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ԹՈՔԱՅԻՆ ՍՐՏԻ ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ՎԱՂ ԷԽՈՍՐՏԱԳՐԱԿԱՆ ՄԱՐԿԵՐՆԵՐԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ ՆՈՐ ՏԻՊԻ ԲՐՈՆԽՈԹՈՔԱՅԻՆ ԴԻՍՊԼԱԶԻԱՅԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

pdf-icon

Լախնո Ի.Վ.

ՀԱԿԱԳԵՐՃՆՇՈՒՄԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՈՐ և ՊՏՂԻ ՍՐՏԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ՆԱԽԱԷԿԼԱՄՊՍԻԱՅՈՎ ՏԱՌԱՊՈՂ ՀՂԻՆԵՐԻ ՄՈՏ

pdf-icon

Սոլոմենչուկ Տ․Ն․, Ճնգրյան Գ․Վ․

ՍՈՒՐ ԿՈՐՈՆԱՐ ՍԻՆԴՐՈՄՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄՈՏ ԻՎԱԲՐԱԴԻՆԻ ԷՖԵԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԻԲԵՐՆԱՑՎԱԾ ՍՐՏԱՄԿԱՆԻ ԿԾԿՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՎՐԱ

pdf-icon

Սենատորովա Ա.Ս., Գոնչար Մ.Ա., Բոյչենկո Ա.Դ., Կոնդրատովա Ի.Յու., Տեսլենկո Տ.Ա., Սենատորովա Ա.Վ.

ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ՍՐՏԻ ՌԻԹՄԵՐԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ՎԱՂ ՆՈՐԱԾՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

pdf-icon

Սեմերջյան Ա.Բ., Կրասնիկով Ն.Ֆ., Միսակյան Ա.Է., Դավթյան Ա.Ռ., Մխիթարյան Ա.Գ.

ԹՈՔԵՐԻ ԵՎ ՍՐՏԱՄԿԱՆԻ ԱԴՐԵՆԱԼԱՅԻՆ ԱԽՏԱՀԱՐՄԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԻՆԴՈՄԵՏԱՑԻՆՈՎ ԵՎ ԱՌՀԵՍՏԱԿԱՆ ՕԴԱՀԱՐՄԱՄԲ. ՑԻՏՈԿԻՆՆԵՐԻ ՄՈԴՈՒԼԱՑՆՈՂ ԴԵՐԸ

pdf-icon

Խաչատրյան Փ.Ս., Զիլֆյան Ա.Վ., Բիշարյան Մ.Ս., Ավագյան Ս.Ա.

ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՒՄ ՄԱՆՐԱԴԻՏԱԿԱՅԻՆ ԼՅՈՒՄԻՆԵՍՑԵՆՏԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՍՐՏԻ ԻՇԵՄԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ՀԱՆԿԱՐԾԱՄԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

pdf-icon

Ղազարյան Ա.Վ.

ԱԷՈԲԱՅԻՆ ԹԱՐԱԽԱՅԻՆ ՎԵՐՔԵՐՈՒՄ ՖԻԲՐՈՊԼԱՍՏԻԿ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎԱՑՄԱՄԲ ՇԱՀԱԳՐԳՌՎԱԾ ՖԻԲՐՈՆԵԿՏԻՆ–ԿԱԽՅԱԼ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ, «ԱՐՄԵՆԻԿՈՒՄ» ՔՍՈՒԿԻ ՏԵՂԱՅԻՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

pdf-icon

Մովսիսյան Մ.Ռ., Մատինյան Ս.Վ., Ղարագյոզյան Տ.Ա., Մկրտչյան Վ.Ս., Չակմիշյան Գ.Վ., Ավագյան Ս.Ա., Զիլֆյան Ա.Վ.

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԶՐՈՒԿՆԵՐԻ ԹՔԱԳԵՂՁԵՐԻ ԱՐՏԱԶԱՏՈՒԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄԻՋԸՆԴԵՐՔԻ ՁՈՎԱԲԱՆԱԿԱՆ և ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՎԻՃԱԿԻ ՎՐԱ

pdf-icon

Օրազբեկով Ե.Կ., Դաթխաեվ Ու.Մ., Մախաթով Բ.Կ., Մեթուալի Ա.Մ., Ազիմբաեվ Ա.Ա., Եսետովա Կ.Ու., Սակիպովա Զ.Բ., Օրինբասարովա Կ.Կ., ՌոսսՍ.Ա.

«ՄԱԿԼՅՈՒՐԱ ՆԱՐՆՋԱԳՈՒՅՆ» ԴԵՂԱԲՈՒՅՍԻ ՀԱԿԱԼԵՅՇՄԱՆԻՈԶԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ In vitro ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

 

Find us on Facebook