Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

ՆՀԲՀ - Հատոր 8, No. 3, 2014


pdf-icon

Միրիջանյան Գ.Մ.

ՈՐՈՇ ԳԱՍՏՐՈ-ԷՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԼԻՆԻԿԱ-ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ՆՐԱՑ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԻ ՀԻՄՔԻ ՎՐԱ ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉՈՒՄ

pdf-icon

Խուդավերդյան Ա.Յու., Ենգիբարյան Ա.Ա.

Հայաստանի բրոնզե և երկաթե ժամանակաշրջանների մարդկանց ատամնաբուժական ախտաբանության զարգացման օրինաչափական ուսումնասիրությունը

Հնէամարդաբանական տեսակետ

pdf-icon

Անդրիասյան Լ.Հ.

Բնականոն պայմաններում և ախտաբանության ժամանակ ատամ-պարոդոնտային փոխհարաբերությունների իմունաբանական հայեցակարգը

pdf-icon

Ռոմոդանովսկի Պ.Օ., Մանին Ա.Ի. Բարինով Ե.Ք., Բիշարյան Մ.Ս., Խաչատրյան Փ.Ս.

Անձի նույնականացման ժամանակակից հնարավորությունները դատական ստոմատոլոգիայում

pdf-icon

Տատինցյան Վ.Գ., Տատինցյան Լ.Վ., Վերլինսկիյ Ս.Վ.

Քունքստործնոտային հոդի լարվածա-դեֆորմացված վիճակի հետազոտում

pdf-icon

Դենիգա Օ.Վ., Ռեյզվիխ Օ.Է., Իվանով Վ.Ս.

Ուկրաինայի երեխաների ստոմատոլոգիական հիվանդացությունը 1985-2011 տարիներին

pdf-icon

Հովհաննիսյան Ս.Ռ., Անդրիասյան Լ.Հ.

Պերիոդոնտի սենսոր ֆունկցիայի առանձնահատկությունները կախված տարիքից ևատամների խմբային պատկանելիությունից, ըստ պերիոսենսոմետրիայի տվյալների

pdf-icon

Անդրիասյան Լ.Հ., Պապայան Լ.Ռ., Զոհրաբյան Ա.Է., Անդրիասյան Ջ.Լ.

Պարոդոնտի մանրէների առանձին տեսակների ախտածնության կախվածությունը ազգային պատկանելիությունից

pdf-icon

Բարաննիկ Ն.Գ., Վարժապետյան Ս.Դ., Մոսեյկո Ա.Ա., Մանուխինա Օ.Ն.

Քրոնիկ օդոնտոգենային հայմորիտի օպտիմալ դեղորայքային թերապիայի ընտրությունը վերին ծնոտային ծոցերի միկրոֆլորայի հակամանրէային զգայունակության որոշակիացման ուղով

pdf-icon

Տատինցյան Վ.Գ., Մամիկոնյան Ռ.Վ.

Օգտագործվող տիտանե և ապակեբամբակե շտիֆտերի օգտագործման համեմատական անալիզը գալվանական զգոնության պահպանման տեսանկյունից

pdf-icon

Պանաս Մ.Ա.

Ատամների պինդ հյուսվածքների վնասման դեպքում ցածր լարվածության ճառագայթման կիրառման արդյունավետությունը streptococcus salivarius-ի վրա

pdf-icon

Կուցևլյակ Վ.Ֆ., Իվանով Ա.Ե.

Ատամնափառի մանրէային ֆլորայի կազմության ուսումնասիրությունը մակերեսի վրա, կատարված օկսոմատ-dipol նանոկոմպոզիտային մատերիալով, ոչ բարդացած կարիեսի դեպքում

pdf-icon

Դերբիսբեկովա Ու.Բ., Դատխաև Ու.Մ., Սակիպովա Զ.Բ., Քելիմխանովա Ս.Ե., Օրազբեկով Ե.Կ.

Հաստատերեվ բադանի արմատով և ուղտափշի со2 հիմքի մզվածքով ատամի մածուկի բուժ- կանխարգելիչ վերքամոքիչ ազդեցությունը

pdf-icon

Նավասարդյան Լ. Վ.

Հայաստանի հանրապետությունում տիպ 1 շաքարային դիաբետի էպիդեմիոլոգիան երեխաների և դեռահասների շրջանում

pdf-icon

Խաչատրյան Ռ.Գ.

Զինվորական բժշկի աշխարհայացքի ձեվավորման արժեքայնությունը և դրսեվորումները մասնագիտական գործունեության մեջ

 

Find us on Facebook